Nastavení cookies

Ministři kultury EU v Bruselu projednali pracovní plán na léta 2023–2026 i Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků. Politickou debatu věnovalo české předsednictví pomoci Ukrajině

30.11.2022 10:06|ministerstvo

V úterý 29. listopadu 2022 předsedal ministr kultury Martin Baxa v Bruselu Radě pro vzdělání, mládež, kulturu a sport. Hlavními tématy jednání bylo schválení Pracovního plánu EU pro kulturu na léta 2023–2026 a představení zprávy o pokroku k novému souboru pravidel na ochranu plurality a nezávislosti médií v Evropské unii – Evropskému aktu o svobodě sdělovacích prostředků (European Media Freedom Act, EMFA).

 

Návrh pracovního plánu EU pro kulturu (2023–2026) vznikl na základě intenzivních diskuzí s členskými státy a Evropskou komisí v rámci Výboru pro kulturní záležitosti. Zohledňuje priority členských států, které se zaměřují jak na postavení umělců, tak na posílení role kultury ve společnosti. Plán se opírá o 4 hlavní priority: Umělci a profesionálové v kultuře: posílení postavení kulturních a kreativních odvětví; Kultura pro lidi: posílení účasti na kulturním životě a úlohy kultury ve společnosti; Kultura pro planetu: plné využití potenciálu kultury a Kultura pro partnerství v oblasti společné tvorby: posílení kulturního rozměru vnějších vztahů EU. Dalším naléhavým tématem je zintenzivnění boje proti nedovolenému obchodování s kulturními statky.

Plán se věnuje také posílení kulturní dimenze ve vnějších vztazích a koordinaci pomoci ukrajinské kultuře. Pomoci Ukrajině věnovalo České předsednictví veřejně přenášenou politickou debatu, které se osobně zúčastnil i ukrajinský ministr kultury Oleksandr Tkačenko. Měl tak příležitost přímo oslovit své evropské kolegy a poděkovat za již podniknuté kroky, jak ze strany jednotlivých členských států, tak i Evropské komise. V diskusi se všichni přítomni shodli, že na Ukrajině jde i o válku kulturní a informační, a stvrdili odhodlání v pomoci pokračovat. A to nejen za účelem ochrany ukrajinského kulturního dědictví před nadcházející zimou, ale také v souvislosti s opakovanými ruskými útoky na kritickou ukrajinskou infrastrukturu. Jedná se zejména o dodání materiální pomoci, o kterou Ukrajina předem písemně požádala členské státy. Setkání ministrů kultury poskytlo příležitost k výměně názorů a projednání dalšího postupu v této záležitosti, která nepochybně bude důležitým tématem i během nadcházejícího švédského předsednictví.

„Jednou z hlavních priorit českého předsednictví bylo právě vytvoření nového plánu EU pro kulturu. Chci poděkovat a ocenit aktivní přístup všech členských států a komise při jeho tvorbě. Plán podporuje naše dlouhodobé úsilí o to, aby problematika kultury dosáhla odpovídajícího postavení v evropských politikách, a vytváří také odpovídající nástroje. Zároveň je výzvou pro členské státy a Evropskou komisi, aby plně využili potenciál kulturních politik k podpoře tvořivosti a inovace ve společnosti“, řekl k jednání ministr Baxa.

V části věnované audiovizi představil ministr Baxa zprávu o pokroku k návrhu nového souboru pravidel na ochranu plurality a nezávislosti médií v Evropské unii – Evropskému aktu o svobodě sdělovacích prostředků, který Evropská komise přijala v září tohoto roku. Zpráva se zaměřuje na hlavní témata, která během prvního projednávání v pracovní skupině pro audiovizuální média vzbudila pozornost členských států EU, např. na právní základ, rozsah a formulace některých definic, konkrétní témata spjatá s právy poskytovatelů mediálních služeb, povinnosti poskytovatelů mediálních služeb se zpravodajským a publicistickým obsahem, postavení a úkoly Evropského sboru pro mediální služby, dále na koordinaci opatření týkajících se poskytovatelů mediálních služeb mimo EU nebo zadávání reklamy státem.


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi