Nastavení cookies

Nová výzva Design Credits podpoří spolupráci kreativních profesionálů a podnikatelského sektoru

12.01.2023 09:13|ministerstvo

Na koci roku 2022 vyhlásilo Ministerstvo kultury v rámci Národního plánu obnovy a iniciativy Kreativní vouchery další výzvu – Design Credits. Jde o možnost poskytnutí dotace na projekty, jejichž cílem je spolupráce kreativních profesionálů a podnikatelského sektoru. 

 

Výzva byla vyhlášena 30. prosince 2022 a její administrací ministerstvo kultury pověřilo Českou agenturu na podporu obchodu/CzechTrade. 

Cílem výzvy je podpořit vzájemnou spolupráci kreativních profesionálů registrovaných v Adresáři designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací. Investice se uskuteční prostřednictvím systému tzv. Design Creditů na podporu produktových inovací v malých a středních podnicích. Spolupráce mezi podniky a profesionálními designéry také výrazně pomůže adaptaci na změny vyvolané krizí, způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady. Cílem této výzvy je přidělit cca 50 design creditů.

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky, působící v různých odvětvích průmyslové nebo řemeslné výroby. Kreativními profesionály jsou produktoví designéři, registrovaní v Adresáři designérů CzechTrade: www.designers-database.eu.

Oprávněnými žadateli výzvy Design Credits jsou malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou na území České republiky a s prokazatelnou historií minimálně 3 měsíce před vyhlášením výzvy. Na výzvu je pro rok 2023 alokována částka 10 mil. Kč., pro následující roky 2024 a 2025 na každý rok 20 mil. Maximální výše podpory na jeden projekt je 200 tis. bez DPH.

Poskytovatelem designérských služeb může být designér se specializací v minimálně jedné kategorii produktového /průmyslového designu, registrovaný v Adresáři designérů CzechTrade, splňující podmínky pro bezplatný zápis do Adresáře designérů.

Kategorie produktového / průmyslového designu Adresáře designérů CzechTrade:

  • stroje (design spojený s konstrukčními pracemi, nářadí, zemědělská technika)
  • zdravotní technika (sanitární zboží)
  • dopravní prostředky
  • elektronika
  • nábytek (interiér, městský mobiliář), interiérové doplňky
  • móda (oděv, obuv, textilní tvorba, doplňky, bižuterie, šperk)
  • sklo, porcelán
  • ostatní (umělecká řemesla, hračky, tableware, varné nádobí, sportovní potřeby, hudební nástroje, obaly s důrazem na konstrukci apod.)
  • architektura (design interiérů i exteriérů, veletržní expozice)

 

Veškeré podrobnosti o výzvě a procesu podání žádosti naleznete na níže uvedeném odkazu: https://www.mkcr.cz/design-credits

 

Kontakt pro média: 
Jana Zechmeisterová

tiskové oddělení MK ČR
M: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz                             

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi