Nastavení cookies

Ministr Baxa ocenil medailí nestora českých sbormistrů profesora Jiřího Koláře

23.01.2023 15:09|ministerstvo

Rezortní medaili Artis Bohemiae Amicis mu ministr Baxa udělil za jeho mimořádnou celoživotní práci pro českou kulturu, za zásluhy o rozvoj sborového života v naší zemi a šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí. Ocenění převzali v Nostickém paláci členové rodiny profesora Jiřího Koláře.

 

Pan profesor Jiří Kolář patří k mimořádným osobnostem naší hudební kultury a jeho dlouholetá umělecká a pedagogická činnost významně přispěla k rozvoji české interpretační sborové školy.  Byl zakladatelem oboru sbormistrovství na pražské Karlově univerzitě a vychoval řadu sborových dirigentů, kteří v jeho díle úspěšně pokračují. Svou neutuchající aktivitou v radách a porotách mezinárodních uměleckých organizací napomáhal  šířit dobré jméno naší hudební kultury v zahraničí. Je pro mne velkou ctí, že jsem mu mohl udělit ocenění ministerstva kultury,“ uvedl ministr Martin Baxa.  

Prof. PaedDr. Jiří Kolář se narodil v listopadu 1932 v Hradci Králové. Je absolventem Pedagogické fakulty UK v Praze a Vysoké školy pedagogické v Praze (1962).  V letech 1964 – 2001 se věnoval výuce sborového dirigování a intonační a sluchové výchově na Pedagogické fakultě UK v Praze,  v letech 2001 – 2005 pak externí výuce těchto disciplín v oboru Sbormistrovství chrámové hudby. V roce 1981 získal titul PaedDr., v roce 1991 se habilitoval a byl jmenován docentem pro obor Sbormistrovství.  V roce 2000 byl jmenován profesorem pro obor Hudební výchova – Sbormistrovství.  

Jeho umělecká činnost je spjatá především s činností sbormistrovskou.  V roce 1967 založil ženský pěvecký sbor luventus paedagogica, s nímž do roku 1999 absolvoval více než 800 koncertů doma a v 17 dalších evropských zemích. Sbor se pod jeho vedením stal desetinásobným laureátem prestižních evropských sborových soutěží a nahrával v domácích i zahraničních rozhlasových a televizních studiích.

Umělecká činnost Jiřího Koláře byla oceněna národními sbormistrovskými cenami – Cenou Ferdinanda Vacha (1999) a Bedřicha Smetany (2007), Cenou Ministerstva kultury ČR (2004), cenou Nadace Život umělce „Senior Prix 2007“, v roce 2012 stříbrnou medailí Senátu Parlamentu ČR a zlatou medailí Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj českého sborového zpěvu. V roce 2022 obdržel Čestné ocenění České hudební rady za celoživotní uměleckou a pedagogickou práci.

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi