Nastavení cookies

Muzeum romské kultury pořádá tiskovou konferenci před započetím stavebních prací

30.01.2023 10:40|příspěvkové organizace

Muzeum romské kultury, jež je od roku 2018 správcem areálu bývalého vepřína, postoupilo dále v procesu realizace projektu Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Při této příležitosti muzeum pořádá v letském areálu 31. 1. 2023 od 11 h tiskovou konferenci za účasti ministra kultury Martina Baxy a dalších zainteresovaných subjektů.

 

Vepřín, který byl v provozu od 70. let 20. století až do jara 2018, byl postaven na území bývalého tzv. cikánského tábora. Zde bylo násilně internováno přes 1300 Romů a Sintů, fakticky fungoval coby tábor koncentrační. Zemřelo zde nejméně 326 osob, přičemž většinu obětí tvořily děti. Po hromadných transportech všech táborových vězňů do koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau byly budovy tábora v roce 1943 srovnány se zemí a spáleny.  

Cca 300 m od letského tábora bylo nalezeno nouzové pohřebiště, kde byl v roce 1995 umístěn kamenný památník a celé místo se v roce 1998 stalo kulturní památkou (KP). Ta byla v roce 2012 Památníkem Lidice (tehdejším správcem areálu) upravena, byl vystavěn amfiteátr, replika vězeňské ubikace, parkoviště a naučná stezka. Od roku 2018 je správcem KP Lety Muzeum romské kultury. 

Po vykoupení vepřína státem v roce 2018 bylo muzeum pověřeno svým zřizovatelem vepřín zbourat a na jeho místě za podpory fondů EHP vybudovat nový památník: Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Jeho cílem je důstojně uctít památku obětí tábora a zároveň uchovávat a připomínat tragický příběh tábora v Letech. 

V říjnu loňského roku byla vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka na dodavatele stavby Letů u Písku. Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Lhůta pro podání nabídek uplynula 9. 12. 2022. Muzeum romské kultury obdrželo 3 dodavatelské nabídky. Ty byly hodnotící komisí posouzeny z formálního i obsahového hlediska. 

V úterý 31. 1. 2023 od 11 h se v areálu bývalého vepřína v Letech u Písku koná tisková konference, kde budou podány bližší informace k výherci veřejné zakázky na dodavatele stavby i k dalšímu vývoji realizace projektu. Tisková konference proběhne za účasti vedení Muzea romské kultury, ministra kultury ČR Martina Baxy i zástupců Norského velvyslanectví v ČR.

Ministr kultury Martin Baxa říká: „Velmi dobře si pamatuji, jak pan Čeněk Růžička v létě loňského roku vzal osobně do ruky krumpáč a symbolicky tak po letech zahájil osobně demolici ostudného prasečáku. Jsem rád, že se celý projekt posouvá rychle kupředu. Minulost utváří naši budoucnost, proto na ni nesmíme zapomínat.“ 

K aktuálnímu vývoji projektu se vyjádřila Ingeborg Hjorth, zastupující ředitelka Falstad centra (norského partnera nového památníku): „Nedávné odstranění vepřína a chystaná přeměna areálu v místo paměti odráží významný posun v boji za uznání romského holokaustu.

Památník bude sloužit jako trvalá připomínka minulých hrůz, které byly dlouho opomíjeny a skryty pod povrchem evropské kulturní paměti. Doufám však také, že bude působit jako podnět k zapojení se do této konkrétní minulosti, neboť vyvolá větší povědomí a diskusi o tom, jak minulé události ovlivňují společenské vztahy v současnosti.“ 

Ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová doplňuje, že „památník musí také vzdělávat a informovat o tom, co je součástí českých dějin 20. století, totiž o tom, co a jak se zde Romům a Sintům přihodilo, jaké to mělo kořeny a souvislosti, co se dělo dál. A také třeba podnítit diskusi k tematice lidských práv i zlepšení vzájemného soužití.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.  

Projekt je také podpořen Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem financí ČR.

 

Kontakt:
Karolina Spielmannová

tiskovou mluvčí
T: 775 407 065
E: media@rommuz.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi