Nastavení cookies

Finanční prostředky Národního plánu obnovy podpoří rezidenčních pobyty i hostování zahraničních umělců v ČR

31.01.2023 10:32|ministerstvo

Ministerstvo kultury zveřejnilo rozdělení dotací z Národního plánu obnovy na projekty mezinárodní spolupráce realizované na území ČR. Do pilotní výzvy pro rok 2023 bylo podáno 137 žádostí. Podpořeno bylo 120 projektů, na které půjde celkem 93 400 000 Kč. 

 

Jedná se o projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce na území ČR, zacílené na rozvoj kompetencí profesionálních uměleckých a odborných pracovníků kulturního a kreativního sektoru, zejména na získání znalostí a dovedností uplatnitelných v dalším profesním životě a zvyšujících jejich konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu.

„Kultura je pro naši vládu prioritou a dotace na ni jsou reálným důkazem toho, že svoje sliby plníme. Projekty na rozšíření profesionálních kompetencí umělců i pracovníků kulturního a kreativního sektoru navíc podpoří jejich další rozvoj a uplatnění, což považuji za velmi důležité,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Program je určen výhradně na podporu projektů z oblasti profesionálního divadelního a tanečního umění, klasické, alternativní hudby a výtvarného umění. Jedná se o pilotní dotační řízení realizované z prostředků NPO. Jeho cílem je rozšíření tematické nabídky tradičních oborových dotačních řízení oddělení umění Ministerstva kultury.

Žádosti bylo možné podat v pěti tematických okruzích: organizace rezidenčních pobytů, hostování zahraničních umělců v ČR, pořádání tvůrčích dílen, odborných kurzů a workshopů, pořádání konferencí a seminářů, projekty platforem podporujících síťování a mezinárodní spolupráci v ČR. Podpořeny byly projekty z oblasti výtvarného umění, divadla, tance, klasické a alternativní hudby.
 

K podpoře byly vybrány například tyto projekty:

Rezidenční hudební program Paláce Akropolis Praha, okruh rezidenční pobyty/alternativní hudba. Projekt nabízí hudební rezidenci v klubu s rozsáhlým technickým vybavením a spolupracuje se sítí Liveurope. Akropolis jako centrum nezávislé kultury nabízí ojedinělé hudební, divadelní a výtvarné projekty, novým cirkus, workshopy i festivaly.

Dokumentární divadlo jako prostředek občanské aktivizaceJOHAN Plzeň, okruh rezidenční pobyty/divadlo. Rezidenční cyklus tří vzájemně propojených rezidenčních pobytů tří zahraničních souborů a umělců, kteří představují inspirativní přístupy k metodice dokumentárního divadla dotýkajícího se aktuálního dění a pracující s fenoménem občanské aktivizace.

Galerie XY – NOONSPHERE & The Hands of my Mothers, DW7, o.p.s. Olomouc, okruh hostování zahraničních umělců v ČR/výtvarné umění. Projekt představuje dva související programy NOONSPHERE a The Hands of my Mothers založené na výzkumu a spolupráci zahraničních umělců a kurátorů s týmem Galerie XY a olomouckým publikem. Výstavním projektům předchází série workshopů. Projekt je, vedle zacílení na rozvoj kompetencí týmu Galerie XY, plnohodnotným samostatným výstavním programem.

Institut nové a experimentální hudby – Ostravské dny 2023, okruh tvůrčí dílny, odborné kurzy, workshopy/klasická hudba. Ostravské dny jsou tvůrčím pracovním prostředím, které je ve finále propojeno s přípravou a prezentací kompozic. Mladí skladatelé dostanou možnost pracovat po tři týdny s předními světovými osobnostmi soudobé hudby (skladateli, pedagogy světových univerzit, interprety soudobé hudby) a inspirovat se prostředím, které nabízí svobodnou diskusi v otevřeném mezinárodním kontextu.

20 let Českého kulturního networku Nová síť, okruh platformy podporující rozvoj kompetencí pracovníků KKS/mezioborové, regiony celé ČR. Nová síť již téměř 20 let buduje rozsáhlou partnerskou síť organizací, které fungují jako stabilní regionální centra živého umění. Cílem projektu je podpořit začínající i etablované organizace, kteří usilují o rozvoj živého umění a otevřené kultury ve své lokalitě. Hlavním nástrojem je poskytovat příležitosti pro vzájemná setkávání, vzdělávání a další rozvoj. Networkingová činnost umožňuje dlouhodobě komunikovat potřeby a zájmy týkající se kultury právě na regionální úrovni. 

Kompletní přehled výsledků: https://www.mkcr.cz/rozvoj-kompetenci-pracovniku-kks-projekty-mezinarodni-umelecke-a-odborne-spoluprace-v-cr-cs-2950

Ministerstvo kultury vypsalo pro období roku 2023 dvě velké dotační výzvy na podporu internacionalizace: výzvu pro projekty realizované v ČR, kterou administruje oddělení umění, a výzvu na projekty realizované v zahraniční (výzva Mobilita II.), administrovanou zahraničním odborem MK.

 

Kontakt pro média: 
Jana Zechmeisterová

tiskové oddělení MK ČR
M: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz  

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi