Nastavení cookies

Ministerstvo kultury rozdělilo přes 100 milionů z NPO na projekty mezinárodní spolupráce v zahraničí

31.01.2023 10:49|ministerstvo

Na základě hodnocení dotační komise Odboru mezinárodních vztahů a EU Ministerstva kultury, které se uskutečnilo počátkem ledna 2023, získalo podporu 135 projektů v celkové výši 114 142 667,- Kč.

 

Dotační titul Mobilita vznikl na podporu projektů konaných v zahraničí a na mezinárodní spolupráci. Podporuje aktivity zasíťování, ať už formou odborných konferencí, stáží či workshopů a profesních akcí orientovaných na stimulaci mezinárodní spolupráce, profesního růstu a rozvoje. 

„Mezinárodní spolupráce v oboru přináší nenahraditelnou zkušenost, která tvorbu posouvá dál. Důležitou přidanou hodnotou pak je prezentace české kultury v zahraničí a navázání kontaktů pro spolupráci do budoucna,“ podotýká ministr kultury Martin Baxa. 

Výzva Mobilita II je určena pro projekty realizované v roce 2023. Žadatelé z řad právnických i fyzických osob a příspěvkových organizací ministerstva mohli podat své žádosti v dotačních okruzích, zaměřených na podporu prezentace umělců a české kultury na významných zahraničních přehlídkách, festivalech a veletrzích, jakož i na podporu rozvoje dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráce. V roce 2022 byla výzva otevřená pouze příspěvkovým organizacím ministerstva, na rok 2023 mohl žádat i veřejný sektor. Další výzva na rok 2024 bude otevřena v září letošního roku. Očekává se, že program zvýší aktivitu profesionálů kulturního a kreativního sektoru v mezinárodním prostředí a pomůže obnovit jejich narušené sítě spolupráce, způsobené celosvětovou pandemií Covid-19.

K podpoře byly vybrány například tyto projekty: 

Podpora tvůrců literatury pro děti a mládež, Moravská zemská knihovna v Brně, okruh prezentace profesionálů KKS v zahraničí. V rámci projektu bude podpořeno 8 autorských dvojic, které budou vybrány komisí odborníků z oblasti literatury pro děti a mládež na základě otevřené výzvy.  Každá z vybraných autorských dvojic nejprve do konce listopadu 2022 vytvoří max. šestistránkové společné dílo na zadané téma „Malí/velcí“. Vznikne tak 8 uměleckých děl, která budou tvořit základ putovní výstavy a také publikace v anglickém jazyce, která autorské dvojice a jejich tvorbu představí českému a zahraničnímu publiku. V dubnu 2023 se vybrané autorské dvojice zúčastní 14denního rezidenčního pobytu v Polsku, kde budou pracovat na společném knižním projektu. Součástí rezidence budou minimálně dva semináře.

Festival Quartiers Danses Montréal - Czech Focus, Tanec Praha z.ú., okruh prezentace profesionálů KKS v zahraničí. Podstatou projektu je účast vybraných inscenací v rámci prezentace Check the Czechs na festivalu Quartiers Danses Montréal. Detailní program je předmětem dalších jednání. Montrealský festival, který je věnovaný výhradně tanci, si za cíl stanovil zpřístupnění různých forem současného tance všem bez rozdílů. Zaměřuje se hlavně na prezentaci tvorby lokálních umělců, spolupracuje ale i se zahraničními tvůrci. 

Rezidence Divadla Alfa Plzeň v Divadle PUK Tokio – příprava projektu česko-japonské inscenace ČáslavskáDivadlo ALFA, okruh příprava – podpora účasti na tvůrčích a manažerských rezidencích a stážích v zahraničí. Projekt je zaměřen na rezidenci pětičlenného autorského týmu Divadla Alfa s tokijským Divadlem PUK. Výsledkem bude uvedení inscenace „Čáslavská“ na turné na území Japonska v roce 2024, a na evropských a asijských divadelních festivalech. Česko-japonská inscenace "Čáslavská" vypráví osud Věry Čáslavské, která se stala jednou z hlavních hrdinek Letních olympijských her v Tokiu 1964. Japonci na ně dodnes vzpomínají jako na svůj národní triumf, díky kterému se jim podařilo proměnit způsob nazírání na jejich zemi po událostech druhé světové války. Inscenace bude sledovat celý životní osud Čáslavské, který zrcadlí politické dějiny naší země.

US Tour – kreativní export české hudby, Filharmonie Brno, okruh prezentace profesionálů KKS v zahraničí. Turné Filharmonie Brno v USA bude zahrnovat sedm koncertů v sedmi městech a pěti státech s převažujícím reprezentativním zastoupením české hudby, navázáním kreativní spolupráce s americkými hudebníky a univerzitou a s prestižním vystoupením v newyorské Carneggie Hall. Filharmonie Brno naposledy navštívila USA v 70. letech 20. století, což dokládá, jak obtížné je dostat se na americký kulturní trh. Turné je možné uskutečnit díky výjimečnému napojení na prestižní agenturu Douga Sheldona (ex Columbia Artists) a renomé šéfdirigenta Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese. Hudba Janáčka, Martinů a Dvořáka bude nejen prezentována v autentické interpretační tradici, ale dále kreativně rozvíjena se zapojením místních amerických zpěváků (Janáčkova Glagolská mše se studentským sborem Univerzity Ann Arbor) a hudebníků (Janáčkova Sinfonietta v Lubbocku a Ann Arbor). Cílem turné je navázat na dosavadní kroky v kreativní umělecké a manažerské spolupráci s americkými partnery a prosadit se jako výrazná česká značka v konkurenčním americkém prostředí.

Podpora internacionalizace a mezioborové spolupráce v designu, digitálních technologiích a umění prostřednictvím výstavy v Miláně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, okruh prezentace profesionálů KKS v zahraničí. UMPRUM podpoří mezinárodní mobilitu účastí na nejdůležitější akci ze světa designu. Po výpadku daném pandemií covid 19 se v italském Miláně na Salone del Mobile 2023 předpokládá opětovné propojování znalostí a nejnovějších technologií v oblasti designu s novou generací materiálů, včetně dalších inovativních prvků. Toho hodlá UMPRUM využít a při této unikátní příležitosti zde vybudovat atraktivní expozici s doprovodnou audiovizuální instalací, jejíž ambicí je pomocí nejnovějších technologií přiblížit divákům, kteří budou při akci interaktivně zapojováni, proces vytváření elektronického zvuku a hudby. Chce tím navázat na dlouhodobou tradici úspěšné účasti na této jedinečné akci a na pozitivní ohlas, který svým účinkováním v Miláně UMPRUM pravidelně získává.

Mezinárodní rezidenční program MeetFactory, MeetFactory o.p.s., okruh podpora účasti na tvůrčích a manažerských rezidencích a stážích v zahraničí. Cílem projektu je ve spolupráci se zahraničními partnerskými institucemi poskytovat krátkodobé až střednědobé tvůrčí pobyty v zahraničí pro kulturní profesionály – vizuální umělce, kurátory, teoretiky výtvarného umění z České republiky a díky tomu iniciovat dialog mezi českou a mezinárodními uměleckými scénami, poskytovat prostor a podporu pro vznik nových projektů a představovat zajímavé osobnosti české umělecké scény zahraničnímu publiku. Reciproční výměny jsou efektivním nástrojem výměny know-how, názorů a přístupů. Výběr umělců a umělkyň na straně partnera i na straně MeetFactory probíhá prostřednictvím otevřených výzev. V roce 2023 MeetFactory tímto způsobem vyšle na zahraniční rezidenci devět umělců žijících a pracujících v České republice.

Kompletní přehled výsledků: https://www.mkcr.cz/status-umelce-mobilita-ii-cs-2945


Kontakt pro média: 
Jana Zechmeisterová

tiskové oddělení MK ČR
M: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz  

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi