Nastavení cookies

Muzeum romské kultury dnes v Letech představilo vítěze soutěže na dodavatele stavby památníku

31.01.2023 13:10|příspěvkové organizace

Muzeum romské kultury, jež je od roku 2018 správcem areálu bývalého vepřína, postoupilo dále v procesu realizace Letů u Písku. Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Za účastni ministra kultury Martina Baxy a dalších subjektů byl dnes v Letech představen dodavatel stavby.

 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodavatele stavby projektu Lety u Písku - Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, byla vyhlášena v říjnu loňského roku.  Lhůta pro podání nabídek uplynula 9. 12. 2022. Muzeum romské kultury obdrželo 3 dodavatelské nabídky. Ty byly hodnotící komisí posouzeny z formálního i obsahového hlediska. 

Vítězem se stala firma PROTOM Strakonice s.r.o. s nabídkovou cenou 98 615 000 vč. DPH. Firma se zavázala památník dostavět za 345 dnů. 

Během tiskové konference vystoupila ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová, ministr kultury Martin Baxa a svůj videopozdrav odeslalo také norské centrum Falstad, zahraniční partner projektu Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. 

Ministr kultury Martin Baxa vyzdvihl význam, který má vybudování památníku pro celou společnost: „Lety byly dlouhou dobu stranou společenského zájmu. A každý máme nějaké vzpomínky na diskusi, která se vedla, než jsme se dostali až sem. To, že se temná místa historie nepřipomínala, neznamená, že neexistovala. Naopak. Minulost utváří naši budoucnost a je potřeba se s ní poctivě vyrovnat a informace o ní pečlivě předat budoucím generacím. Na místě, kde umírali lidé, stál velkokapacitní vepřín. Byl to paradox, ostuda, mimořádná neúcta vůči obětem romského holocaustu i vůči přeživším. Všem, kteří se mnoho let snažili o přeměnu tohoto místa zapomnění na místo paměti, patří velký dík. Vždy si budu pamatovat, jak pan Čeněk Růžička v létě loňského roku vzal do ruky krumpáč a symbolicky tak po letech zahájil osobně demolici ostudného prasečáku. Jsem rád, že se celý projekt posouvá rychle kupředu. A věřím, že budeme moci návštěvníky v brzké době v areálu památníku přivítat.“

K aktuálnímu vývoji projektu se vyjádřila Ingeborg Hjorth, zastupující ředitelka Falstad centra: „Nedávné odstranění vepřína a chystaná přeměna areálu v místo paměti odráží významný posun v boji za uznání romského holokaustu. Památník bude sloužit jako trvalá připomínka minulých hrůz, které byly dlouho opomíjeny a skryty pod povrchem evropské kulturní paměti. Doufám však také, že bude působit jako podnět k zapojení se do této konkrétní minulosti, neboť vyvolá větší povědomí a diskusi o tom, jak minulé události ovlivňují společenské vztahy v současnosti.“ 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a Českým státem.

Tiskové konference se vedle zástupců Ministerstva kultury ČR a Muzea romské kultury zúčastnili i hosté reprezentující Norské království. Zazněly i další informace týkající se vývoje realizovaného projektu. 

Jednou z nich byla informace o ukončení lhůty pro podávání nabídek na realizaci vnitřní a venkovní expozice památníku. Aktuálně probíhá vyhodnocování této veřejné zakázky. V průběhu měsíce února se očekává vyhlášení výsledků zakázky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) a poté informování veřejnosti. 

Vepřín, který byl v provozu od 70. let 20. století až do jara 2018, byl postaven na území bývalého tzv. cikánského tábora. Zde bylo násilně internováno přes 1300 Romů a Sintů, fakticky fungoval coby tábor koncentrační. Zemřelo zde nejméně 326 osob, přičemž většinu obětí tvořily děti. Po hromadných transportech všech táborových vězňů do koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau byly budovy tábora v roce 1943 srovnány se zemí a spáleny.  

Cca 300 m od letského tábora bylo nalezeno nouzové pohřebiště, kde byl v roce 1995 umístěn kamenný památník a celé místo se v roce 1998 stalo kulturní památkou (KP). Ta byla v roce 2012 Památníkem Lidice (tehdejším správcem areálu) upravena, byl vystavěn amfiteátr, replika vězeňské ubikace, parkoviště a naučná stezka. Od roku 2018 je správcem KP Lety Muzeum romské kultury. 

Po vykoupení vepřína státem v roce 2018 bylo muzeum pověřeno svým zřizovatelem vepřín zbourat a na jeho místě vybudovat nový památník: Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Jeho cílem je důstojně uctít památku obětí tábora a zároveň uchovávat a připomínat tragický příběh tábora v Letech. 

 

Kontakt:
Karolina Spielmannová

tiskovou mluvčí
T: 775 407 065
E: media@rommuz.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi