Nastavení cookies

Premiér Petr Fiala navštívil Ministerstvo kultury

14.02.2023 18:20|ministerstvo

Předseda vlády Petr Fiala uskutečnil v úterý 14. února svou již dvanáctou bilanční návštěvu. Tentokrát navštívil Ministerstvo kultury, kde s ministrem Martinem Baxou hovořil zejména o plnění programového prohlášení v oblasti kultury a zdrojích financování.

 

Premiér s ministrem kultury také řešil velké investiční akce, které resort připravuje jako například Památník Ticha Bubny nebo Památník holocaustu Romů a Sintů.

Stejně jako v případě ostatních ministerstev, muselo v uplynulém období reagovat na neočekávané události a s nimi spojené situace také Ministerstvo kultury. Premiér také připomněl, že vláda se v nelehké situaci nestaví ke kulturní obci zády.

„V posledních letech stejně jako celá společnost čelila i kulturní obec nepříznivým okolnostem, ať už šlo o covidové restrikce, které na ni tvrdě dopadly, či o energetickou krizi a zdražování. Nebylo to snadné, ale podařilo se to zvládnout. Objem financí, které byly na kulturu vynaloženy, v loňském roce ani v době napjatého státního rozpočtu nepoklesl,“ řekl předseda vlády.

Pro letošní rok je rozpočet ministerstva kultury, které je zodpovědné za podporu kultury a kulturních aktivit, historicky nejvyšší. Celkově jde o 18,498 miliardy korun, včetně výdajů dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. V roce 2022 to bylo 15,23 miliard korun. Jde tedy o navýšení o více než 21 procent. Podle premiéra resort kultury pod vedením Martina Baxy úspěšně zvládlo i legislativní výzvy, kterým čelilo.

„Před příchodem pana ministra do úřadu dokonce ČR hrozily pokuty za neschválení některých norem, ale tyto resty se novému vedení ministerstva podařilo rychle dotáhnout do konce,“ zmínil premiér.

Jednou ze zásadních legislativních počinů byla například novela autorského zákona a zákona o službách platforem, které reagují na prudce se měnící komunikační technologie, či nutné posílení nezávislosti veřejnoprávních médií prostřednictvím novely zákonů o Českém rozhlase a České televizi, kterou nyní projednává Poslanecká sněmovna.

„Zjednodušeně říkám, že po mém nástupu na ministerstvo kultury se nám podařilo uhasit několik požárů. Během jednoho roku se podařilo projednat autorský zákon, rozhýbat zhroucené filmové pobídky a úspěšně rozjet Národní plán obnovy. Zadůležitý vzkaz kulturní obci považuji rozpočet na letošní rok, který je nejvyšší v historii ministerstva. Připomněl jsem také, jakou úroveň a různorodost má v porovnání s kulturou řady stejně velkých zemí česká kultura, a to včetně jejího ekonomického potenciálu. V diskuzi o cestě k 1 procentu státního rozpočtu na kulturu jsem pana premiéra seznámil s našimi vizemi pro další období, kdy považuji za důležité posilovat naše státní kulturní instituce z nichž mnohé mají mezinárodní jméno jako Česká filharmonie nebo Národní muzeum. Velký prostor jsme věnovali také legislativním výzvám,“ řekl ministr kultury Martin Baxa, který také premiérovi poděkoval za ocenění práce ministerstva a jeho zaměstnanců.

„Hovořili jsme i o legislativě, kterou ministerstvo kultury momentálně připravuje. Jde zejména o zákon o veřejných kulturních institucích, velkou novelu zákona o České televizi a Českém rozhlase a o zákonu o audiovizi. Každá z těchto norem má velký vliv na oblast, které se týká. Všechny tyto normy přinesou větší stabilitu a předvídatelnost financování kulturních institucí, veřejnoprávních médií a audiovizuálních projektů,“ uvedl předseda vlády.

V neposlední řadě ministr kultury seznámil premiéra s velkými investičními akcemi, které resort kultury chystá pro následující období. Jde zejména o paměťové instituce Památník Ticha Bubny a Lety u Písku – Památník holocaustu Romů a Sintů.„V obou případech to jsou místa temných okamžiků naší historie a považuji za důležité, aby se z nich stala důstojná místa připomínky tisíců obětí zrůdného nacistického režimu. Připomínání důležitých historických milníků je jednou z priorit naší vlády,“ 
uzavřel premiér Petr Fiala.

Bilanční rozhovory s ministry budou pokračovat i nadále. Účelem schůzek je získání detailních informací o tom, co se ministrům podařilo a na co je potřeba se ještě více soustředit.


 

Jana Malíková, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi