Nastavení cookies

Přijímáme nominace na Státní ceny a Ceny MK

27.03.2023 12:16|ministerstvo

Ministerstvo kultury přijímá návrhy na udělení ceny v oblasti literatury, překladu, divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

 

Nominace mohou zasílat právnické i fyzické osoby, a to buďto elektronicky (datovou schránkou či e-mailem na adresu epodatelna@mk.gov.cz), nebo poštou na adresu Ministerstvo kultury, odbor umění, knihoven a kreativních odvětví, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.

Nominace musí být zaslána na předepsaném formuláři v termínu do 31. května 2023.

Bližší informace:

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi