Nastavení cookies

Síla i křehkost českého skla a porcelánu projde zkouškou ohněm na nejvýznamnějším světovém veletrhu designu

29.03.2023 13:12|příspěvkové organizace

Unikátní výstava Made by Fire představí v Miláně progresivní české designéry a designérky.

Poprvé v novodobé historii České republiky se podařilo vytvořit reprezentativní výstavu designu a umění nevídaných rozměrů. Projekt Moravské galerie v Brně, připravený ve spolupráci s pražským mezinárodním festivalem designu Designblok, představí na mezinárodní přehlídce Milano Design Week více než padesátautorských děl z Česka. Objekty ze skla, porcelánu a keramiky spojuje totožný původ – všechny pochází z výhně českých pecí, odkud je také odvozen zastřešující název Made by Fire. Kurátorky Eva Slunečková a Danica Kovářová díla zasazují do kontextu zásadních celospolečenských témat, která podtrhne architektura Maxima Velčovského a studia edit! architects. Výstava Made by Fire proběhne v termínu 17.–23. dubna v prestižních prostorách Triennale Milano. Odtud se v rámci 25. ročníku festivalu Designblok přesune do Míčovny na Pražském hradě a nakonec 17. listopadu zakotví v Moravské galerii v Brně. 

Výstava nabídne pohled na tvorbu více než čtyřiceti autorů a autorek pohybujících se v oblasti designu a užitého umění i vhled do současné tvorby a vzniku jednotlivých objektů. Zastoupeni budou prestižní výrobci a exportéři českého skla, přední tuzemské porcelánky, včetně zaniklých průmyslových provozů, matadoři české designové scény, primárně ale nastupující generace designérů, jejichž tvorbu se vyplatí sledovat a pro které bude výstava podporou pro navazování mezinárodních kontaktů. Výstavou provede čtveřice tematických okruhů: Průmysl – výroba a zánik, Adaptace, Identita a Experiment. Kurátorky Danica Kovářová a Eva Slunečková v nich zkoumají hranice užitého umění a jeho vzniku na pozadí společenských změn. Ucelený výběr svým rozsahem představuje jednu z největších výstav českého skla, porcelánu a keramiky v zahraničí za uplynulé roky. 

Ambicí projektu Made by Fire je nebýt pouze expozicí krásných objektů nebo kunsthistorickou přehlídkou, ale skrze díla ze skla, porcelánu a keramiky tematizovat aktuální společenské otázky – zachování výroby a konkurenceschopnosti, zajištění ekologické udržitelnosti výroby v malých dílnách i velkých komerčních sériích, využití klasických forem a jejich modernizace nebo nasazení nových technologií. Rovněž se zaměřuje na úděl rukodělných řemesel a jejich budoucnost v době energetické krize, udržitelnost a samostatnost českého průmyslu, jeho minulost i přerod v budoucnost. Dále si klade otázky o autorství, kvalitě a identitě manifestované skrze díla či experimenty s materiály. 

„České sklo a porcelán se řadí k nepřehlédnutelné součásti našeho kulturního dědictví. Křehké produkty světové kvality jsou osobní výpovědí skláren a porcelánek svázaných se známými místy. Mezi výrobky a historickou krajinou Česka existuje silné pouto a jsem přesvědčený, že současné české sklo a porcelán se stávají symbolem úspěchu, identity a reprezentace českého státu. Výstava zcela originálně pojatá designérem Maximem Velčovským a kurátorkami Evou Slunečkovou a Danicou Kovářovou se nevyhýbá geopoliticky palčivým otázkám spojeným s válkou na Ukrajině, původem zdrojů energie, tématem udržitelnosti. A velmi zásadně otevírá cestu českým designérům do zahraničí,“ uvedl ministr kultury České republiky Martin Baxa. 

Český autorský design má šanci po loňské výstavě Design a Transformace, konané v Bruselu v rámci českého předsednictví Evropské unii, opět rezonovat mezi světovým publikem a tentokrát ještě důrazněji. Navíc na tak prestižním místě, jako je Triennale Milano. Tato budova v centru parku Sempione je již od 20. let minulého století vlivnou kulturní institucí, v níž se potkává design jako užité a dekorativní umění s průmyslovým designem, architekturou i scénickým a performativním uměním. V průběhu let muzeum hostilo celou řadu mezinárodně významných výstav jako například retrospektivu Angela Mangiarottiho, tvorbu progresivní tvůrčí skupiny Memphis a řadu dalších. 

V roce 2021 jsme otevřeli nově zrekonstruované Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně s novým konceptem ART DESIGN FASHION, jehož jedním z hlavních cílů je prezentovat design od počátku nového milénia do současnosti. Kvalita sbírky, designérské produkce a zájem designérů nás přesvědčily o tom, abychom se zapojili do propagace českého designu v zahraničí a pomohli zasíťování designérů. Projekt Made by Fire je prestižní příležitostí v Triennale Milano, jak seznámit svět se současnou českou designérskou tvorbou, ale také v jeho kontextu tematizovat aktuální geopolitické výzvy, ve kterých se historicky slavná kolébka sklářského a keramického průmyslu nachází,“ řekl ředitel Moravské galerie Jan Press a dodal: „Originální koncept této výjimečné výstavy považujeme za začátek spirály, kterou bychom v průběhu let chtěli společně s hlavními aktéry českého designu rozvinout a vytvořit ze současného českého designu nástroj státní reprezentace.“ 

Po skončení milánského týdne designu se výstava znovu otevře na podzim na pražském mezinárodním festivalu Designblok (4.–8. 10. 2023) a následně v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně (17. 11. 2023 – 31. 8. 2024). K výstavě vyjde publikace, která nabídne medailony vystavených objektů, jejich zařazení do širšího kontextu a informace o autorech, to vše doprovozené originálními fotografiemi Hany Knížové. 

Projekt Made by Fire se koná pod záštitou předsedy vlády České republiky Prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M., ministra kultury České republiky Mgr. Martina Baxy a ministra průmyslu a obchodu České republiky Ing. Jozefa Síkely. 

Realizováno v rámci projektu „Made by Fire“, reg. číslo projektu 0215000060 za finanční podpory Ministerstva kultury z programu Národní plánu obnovy, výzva Mobilita II. 

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi