Nastavení cookies

Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda

30.03.2023 20:05|příspěvkové organizace

Národní galerie Praha bude od 31. března hostit jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 19. století – Josefa Mánesa (1820–1871). Leitmotivem výstavy věnované tomuto umělci se stal tradovaný citát z jeho náčrtníku: „Lidé sní za nocí… já sním za dne“. 

 

Výstava dokumentuje i málo známou oblast Mánesovy tvorby a ukazuje, jak bylo jeho dílo ve své době výjimečné, a proto nepochopené. Poslední samostatná přehlídka Mánesovy tvorby se konala v roce 1971.

Výstava ve čtyřech pomyslných kapitolách představí stěžejní okruhy Mánesovy tvorby – portréty, krajinomalbu, ilustrace Rukopisu královédvorského a práce pro šlechtický rod Silva Tarouca

či realizace pro spolky. Mánesova díla doplňují práce jeho českých současníků i zahraničních umělců, kteří tehdejší výtvarnou scénu ovlivňovali. Celkový kontext dotvářejí ukázky z Mánesovy korespondence, dobové texty, fotografie a v neposlední řadě i informace o nových objevech, ke kterým došlo v rámci restaurátorského průzkumu Mánesových děl.  

Cílem bylo také nahlédnout pod vrstvu po desetiletí tradovaných stereotypů, které se s Mánesovým dílem pojí. „Kapitola výstavy nazvaná Život po životě – člověk versus legenda ukazuje přijetí Mánesovy tvorby po jeho smrti, kdy se nejprve stal ikonou tzv. generace Národního divadla a v závěru 19. století jeho jméno přijal spolek sdružující umělce, kteří se obraceli k novým výtvarným směrům. Ve 20. století se pak ‚mánesovský mýtus‘ proměňoval od národoveckého pojetí první poloviny století k ideologizaci umělce v rámci socialistického realismu,“ přibližuje kurátorka Veronika Hulíková. 

Blížící se 200. výročí narození a 150. výročí úmrtí Josefa Mánesa byly v roce 2017 pro Národní galerii Praha impulzem k zahájení badatelského výzkumu, na němž v letech 2019 až 2022 spolupracovala 

s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Výsledky projektu, který byl podpořen Grantovou agenturou ČR, prezentuje publikace Let s voskovými křídly. Josef Mánes (1820–1871), vydaná v roce 2022 ve spolupráci obou institucí a nakladatelství Arbor vitae. Výstava Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda je logickým vyústěním celého projektu.  

Výstava zahrnuje více než 400 exponátů, které pocházejí ze sbírek Národní galerie Praha, 25 veřejných institucí i sbírek soukromých. Představí se mezi nimi například originál Kalendářní desky pražského orloje ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, Prapor pražského Sokola z Národního muzea, dlouho nezvěstné obrazy Utonulý a Červené paraplíčko (V létě) ze soukromých sbírek, ale 

i originály Mánesových dopisů z Literárního archivu Památníku národního písemnictví a Moravské zemského archivu v Brně.

U příležitosti výstavy vychází katalog a dvě publikace zaměřené na mladé publikum: Josef Mánes. Přítel a umělec a Mánes. Obrazy do kapsy. Pro návštěvníky je k dispozici kavárna a interaktivní zóna, pro děti je přímo na výstavě připravena stezka, kde si mohou prohlížet díla ve výši svých očí a vytvářet vlastní díla inspirovaná Mánesem. Výstava nabízí i bohatý doprovodný program: komentované prohlídky, přednášky i speciální akce jako výtvarné plenéry, čtení z dopisů Josefa Mánesa či procházky Prahou po Mánesových stopách. 

 

JOSEF MÁNES: ČLOVĚK – UMĚLEC – LEGENDA 
31/3–16/7 2023 

Valdštejnská jízdárna 

Kurátorský tým: Markéta Dlábková, Veronika Hulíková 
Restaurátorský průzkum: Václava Antušková, Hana Bilavčíková, Jana Dřevíkovská 
Architektonické řešení: Tomáš Svoboda 
Grafické řešení: Matěj Činčera, Jan Kloss 

Exponáty na výstavu laskavě zapůjčili: 
Akademie výtvarných umění v Praze – Archiv 
AUREA Numismatika 
Divadelní archiv Národního divadla 
European Arts Investments, s. r. o.  
Galerie výtvarného umění v Ostravě 
GASK – Galerie Středočeského kraje 
Gočárova galerie 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 
Moravská galerie v Brně 
Moravský zemský archiv v Brně 
Muzeum hlavního města Prahy 
Muzeum a galerie v Prostějově
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Národní filmový archiv 
Národní muzeum 
Národní památkový ústav 
Národní technické muzeum 
Památník národního písemnictví 
Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum 
Sbírky Pražského hradu 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Ústav dějin umění Akademie věd ČR 
Západočeská galerie v Plzni 
a soukromí majitelé 


Kontakt:
Adam Steinwicht

PR specialista
T: +420 734 357 023
E: adam.steinwicht@ngprague.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi