Nastavení cookies

Martin Baxa navštívil nově otevřenou Knihovnu Milana Kundery

01.04.2023 13:20|ministerstvo

Knihovna byla otevřena dne 1. 4. 2023 v Brně za účasti ministra kultury Martina Baxy, ředitele Moravské zemské knihovny Tomáše Kubíčka a dalšími významnými hosty.

 

V den 94. narozenin Milana Kundery byl tak veřejnosti zpřístupněn světově unikátní prostor s více než 3.000 autorskými publikacemi jeho děl, rozsáhlým archivem recepce jeho tvorby v podobě kritik, které vycházely ve světových médiích, a část listinného archivu, který obsahuje autorovu  korespondenci např. s Federicem Fellinim,  Fernando Arrabalem, Françoisem Truffautem. 

Otevření Knihovny Milana Kundery je událost první velikosti – tady se dá číst laicky i zaujatě, tady se může nezávazně listovat i závazně bádat, tady se prostě najde pro každého něco. Přeji oběma knihovnám, jak té Kunderově, tak Moravské zemské, ať nadále žijí jak ty nejlepší možné spojité nádoby. Bude to nepochybně oboustranně obohacující,“ řekl ve svém úvodním projevu ministr Martin Baxa.

Knihovnu Milana Kundery zřídila Moravská zemská knihovna na základě daru manželů Kunderových, který byl vloni převezen do Brna. MZK tuto kolekci rozšířila o další knižní publikace jak autorových textů, tak textů, které reflektují jeho tvorbu. Díky smlouvě s manželi Kunderovými a správci autorských práv je pak celý fond dále obohacován o nová vydání Kunderových knih. V důsledku toho se knihovna rozrůstá každý týden o jednu až dvě nové publikace. Fond knihovny bude čtenářům přístupný k prezenčnímu vypůjčení. Listinný materiál bude v průběhu roku skenován a po digitalizaci rovněž zpřístupněn v elektronické podobě k prezenčnímu studiu. V prostorách knihovny budou dále k dispozici počítače s audioverzemi děl Milana Kundery v češtině, angličtině, francouzštině či němčině. Další počítače budou sloužit ke studiu digitalizovaných děl (zejména výtisků s autorskými korekturami) a postupně digitalizovaného archivního materiálu.

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi