Nastavení cookies

Knihovna Milana Kundery

01.04.2023 13:30|příspěvkové organizace

V rodišti Milana Kundery – v Brně, byla dnes otevřena Knihovna Milana Kundery. V den jeho 94. narozenin byl tak veřejnosti zpřístupněn světově unikátní prostor s více než 3.000 autorskými publikacemi jeho děl, rozsáhlým archivem recepce jeho tvorby v podobě kritik, které vycházely ve světových médiích, a část listinného archivu, který obsahuje autorovu korespondenci např. s Federicem Fellinim, Fernando Arrabalem, Françoisem Truffautem.

 

Knihovnu Milana Kundery zřídila Moravská zemská knihovna na základě daru manželů Kunderových, který byl vloni převezen do Brna. MZK tuto kolekci rozšířila o další knižní publikace jak autorových textů, tak textů, které reflektují jeho tvorbu. Díky smlouvě s manželi Kunderovými a správci autorských práv je pak celý fond dále obohacován o nová vydání Kunderových knih. V důsledku toho se knihovna rozrůstá každý týden o jednu až dvě nové publikace.

Fond knihovny bude čtenářům přístupný k prezenčnímu vypůjčení. Listinný materiál bude v průběhu roku skenován a po digitalizaci rovněž zpřístupněn v elektronické podobě k prezenčnímu studiu. V prostorách knihovny budou dále k dispozici počítače s audioverzemi děl Milana Kundery v češtině, angličtině, francouzštině či němčině. Další počítače budou sloužit ke studiu digitalizovaných děl (zejména výtisků s autorskými korekturami) a postupně digitalizovaného archivního materiálu. V neposlední řadě zde bude také přístup do speciální mapy, která postihuje překlady děl Milana Kundery vycházející po celém světě. Cílem Knihovny Milana Kundery je tak vytvořit v MZK badatelské zázemí pro studium Kunderova díla i jeho reflexe.

Celý projekt by nevznikl bez paní Věry Kunderové, která je nejenom autorkou této skvělé myšlenky, ale i člověkem, který s mimořádným nasazením a pílí celý soubor dával dohromady a pomáhal i s přípravou jeho převozu. Dík Moravské zemské knihovny tak míří nejenom k Milanu Kunderovi, ale současně i k jeho paní“, říká ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

Kromě jedinečného literárního materiálu je Knihovna Milana Kundery současně i institucí s vlastním kulturním programem, který se zaměří na témata jak literární, tak společenská. Cílem programového zaměření je inspirovat k myšlení a kriticky zkoumat naši současnost, jak nás k tomu vybízejí Kunderovy romány i eseje. Skladbu programu určuje Dramaturgická rada Knihovny Milana Kundery, kterou tvoří výrazné osobnosti evropského literárního či kulturního života. Jsou jimi: ředitel největšího světového knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem Juergen Boos, francouzská spisovatelka, dramatička a herečka Yasmina Reza, anglický spisovatel Adam Thirlwell, francouzská spisovatelka a novinářka Florence Noiville, velvyslanec Francie v ČR Alexis Dutertre, italská nakladatelka a spisovatelka Teresa Cremisi, Martin Glaser, ředitel Národního divadla v Brně a ředitel MZK Tomáš Kubíček. Město Brno, které na projektu Knihovny Milana Kundery spolupracuje, pak do programové rady nominovalo šéfredaktora nakladatelství Host Miroslava Balaštíka.

Knihovna Milana Kundery se nachází v 1. patře hlavní budovy Moravské zemské knihovny. Návrh jejího architektonického řešení zpracovalo designérské duo Hrdina&Pavlík.


Kontakt:
Mgr. Anna Mrázová
M: +420 777 465 297
E: anna.mrazoa@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi