Nastavení cookies

V Chebu se děti díky projektu podpořenému z Národního plánu obnovy učí hravou formou poznat svůj region, jeho historii a osobnosti s ním spojené

03.04.2023 15:42|ministerstvo

Na chebské radnici připravuje tvůrčí skupina Poklady starého Chebu ve spolupráci s herci Západočeského divadla Cheb vzdělávací programy a workshopy. Tvůrčím způsobem učí děti poznávat svoje město i region. Prostřednictvím příběhů významných osobností a přelomových událostí vypráví dějiny města Chebu a Chebska od středověku až po současnost.

 

Jednou z oblastí, kterou Národní plán obnovy v rámci iniciativy Status umělce podporuje je právě oblast kreativního učení. Otevírá další možnosti spolupráce kulturních institucí a škol a rozvoje samostatné tvůrčí činnosti a kreativního myšlení dětí a dospívajících cestou formálního i neformálního vzdělávání. Lidé kulturního a kreativního sektoru mohou díky programům rozšířit spektrum svého profesionálního působení. Dětem lekce pomohou porozumět umění a podpoří jejich zájem o aktuální kulturní dění v regionu.

Chceme dětem ukázat, že náš region je opravdu výjimečnou lokalitou a vybudovat v nich hrdost na místo, kde žijí. Spolupracujeme s Milošem Říhou, historikem a bývalým kastelánem zámku Kynžvart a herci Západočeského divadla Cheb, kteří pomocí her a výstupů zapojují studenty do dění a umožňují jim zažít dějiny na vlastní kůži,“ vysvětluje lektor projektu Poklady starého Chebu Daniel Čihák a dodává: „Učení je mezioborové, neklademe důraz pouze na historická fakta jako taková, snažíme se je vysvětlit a propojit do souvislostí pomocí dalších oborů. Skrze aktivní přístup, osobní prožitek a relevanci si tak studenti budují vztah k místu, kde žijí, což chápeme pro náš region jako klíčové.

Projekt Poklady Starého Chebu nabízí ve školním roce 2022-2023 několik edukačních programů, které se konají buď v ulicích historického Chebu, historických objektech nebo v Edukačním centru Grünerův dům. K dnešnímu dni se jich zúčastnily stovky žáků z téměř všech škol ve městě i v působnosti obce s rozšířenou působností. V programu “Poklady starého Chebu I. Chebská náměstí” se děti pomocí her a divadelních scén dozvědí zajímavosti o kultuře, právu, obchodu, politice a každodennosti středověku, navštíví domy významných rodů a zažijí i setkání s tehdejšími měšťany. Projekt je určen žákům I. stupně základních škol. Program “Poklady starého Chebu II. Poslední chebský kat” nabízí setkání s posledním chebským katem, významným sběratelem a léčitelem Karlem Hussem. Je určen žákům II. stupně základních škol, studentům gymnázií a středních škol. “Poklady starého Chebu III. Řemeslníci a obchodníci” jsou workshopem pro žáky mateřských škol, v němž si děti samy mohou některá řemesla vyzkoušet. Posledním programem je interaktivní procházka městem vytvořená k 700. výročí zástavy Chebska českému králi Janu Lucemburskému a je určena pro školy z celého regionu.

Pozitivní ohlasy od žáků i učitelů dávají programu důležitou zpětnou vazbu. Shodují se na tom, že s tématy se ve školách dále pracuje a výuka rozhodně nekončí účastí na programu samotném. „Chtěl bych poděkovat za dnešní bezvadný program Poslední chebský kat. Viděli jsme slavný středověký dům od sklepů až po střechu, dozvěděli se spoustu informací, a navíc jsme se skvěle pobavili. Kéž bychom mohli děti učit takovýmto způsobem co nejčastěji,“ oceňuje kreativní jene z učitelů 4.Základní školy v Chebu.

Skupina Poklady starého Chebu k jednotlivým lekcím také natáčí krátké propagační spoty a dokončuje další naučný program. Bude se týkat historie chebské židovské komunity od středověku až po 20. století.


Výzvy – projekty Národního plánu obnovy, které prostřednictvím dotací podporuje ministerstvo kultury, zasahují široké spektrum činností a oblastí. Od analytických studií a sběru dat, přes vzdělávací programy, rekonstrukce a budování kulturních a kreativních center či budování mezinárodních kontaktů.

V rámci Národního plánu obnovy je ministerstvo kultury vlastníkem komponenty ROZVOJ KULTURNÍHO A KREATIVNÍHO SEKTORU. V této komponentě je 5 iniciativ, v jejichž rámci jsou postupně vypisovány jednotlivé výzvy. 

Na jejich základě lze požádat o dotaci na konkrétní projekt. Celkem je na všechny iniciativy vyčleněna částka 5,4 mld. Kč. Část podpořených projektů se bude realizovat ještě v letošním roce, část příjemců využije poskytnutou dotaci na náklady spojené s přípravou projektů na příští rok.

Více informací:

 

Kontakt: 
Jana Zechmeisterová 
tiskové oddělení MK 
T: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi