Nastavení cookies

Ministerstvo kultury zveřejnilo další dotační výzvu Národního plánu obnovy. Podpoří hostování zahraničních lektorů na vysokých školách

04.04.2023 14:13|ministerstvo

V úterý 4. dubna vyhlásilo ministerstvo kultury v rámci Národního plánu obnovy – iniciativy Status umělce – výzvu k předložení žádostí o dotaci na hostování zahraničních lektorů na vysokých školách v oblasti umělecké a kreativní tvorby. Projekt podpoří minimálně 300 studentů a vysokoškolských pedagogů.

 

Cílem výzvy je rozšířit možnosti vzdělávání v rámci magisterských a doktorandských výukových programů a obohatit výuku o zkušenosti renomovaných zahraničních lektorů uměleckých a kreativních oborů, rozvíjet odbornost profesionálů v kulturních a kreativních odvětvích a zvýšit motivaci ke studiu. 

Podpora je určena pro všechny vysoké školy s akreditovanými výukovými programy v České republice. O dotaci mohou požádat vysoké školy, jejichž vzdělávací program je zaměřen na vzdělávání v některé z následujících oblastí: audiovizuální technika a mediální produkce, móda, interiérový a průmyslový design, výtvarné umění a umělecká řemesla, hudební a scénické umění, literatura a lingvistika, žurnalistika a zpravodajství, marketing a reklama nebo architektura a urbanismus.

Cílovou skupinou jsou studenti magisterských a doktorandských programů, vysokoškolští pedagogové a zahraniční lektoři působící v oblasti kulturních a kreativních odvětví. Projekt může podpoří minimálně 300 studentů a lektorů. Hostování zahraničních lektorů může probíhat v rámci semestrálního kurzu, přednáškového cyklu, ateliérové výuky či výukového modulu. 

Na výzvu je alokováno celkem 10 mil Kč. Přitom finanční strop dotace pro jednoho příjemce podpory je 1,2 mil Kč. Výše podpory může činit až 70 % všech výdajů.

Žádosti je možno podávat od 2. května 2023 (9:00 hod) prostřednictvím Dotačního portálu Ministerstva kultury https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Termín uzávěrky příjmu žádostí je 2. června 2023 (15:00 hod.). Podpořené projekty musí být realizovány v období mezi 1. září 2023 až 29. února 2024.

Veškeré podrobnosti o výzvě a procesu podání žádosti naleznete na níže uvedeném odkazu: https://www.mkcr.cz/hostovani-zahranicnich-lektoru-vs-vyzva-c-0311-2023

 

Více informací:

 

Kontakt: 
Jana Zechmeisterová
tiskové oddělení MK
T: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi