Nastavení cookies

Podpis Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Uměleckoprůmyslovým museeum v Praze a Českými centry

06.04.2023 17:11|příspěvkové organizace

Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM), a Ondřej Černý, generální ředitel Českých center (ČC), podepsali ve čtvrtek 30. 3. 2023 Rámcovou smlouvu o spolupráci v oblasti podpory kulturních projektů. 

 

Dokument v podobě rámcové smlouvy představuje základ pro systematičtější spolupráci obou institucí v oblasti propagace Česka doma i v zahraničí. V uplynulém roce prezentovala zahraniční Česká centra několik projektů vzniklých ve spolupráci s UPM. V Českém centru New York představilo UPM repliku své úspěšné výstavy Šílený hedvábník. Zika a Lída Ascher. Důležitá byla i podpora Českého centra Miláno při české účasti na Trienále designu a architektury v letech 2019 a 2022, kterou UPM zajišťovalo.

Jedním z nejvýznamnějších společných projektů byla velká putovní výstava The Story of Czech Design připravená v roce 2018 ke 100. výročí republiky, která putovala po 12 Českých centrech.

„Uměleckoprůmyslové museum v Praze představuje významnou muzejní instituci, všeobecně uznávanou také na mezinárodním poli. Jsem rád, že podpisem rámcové smlouvy dochází k ukotvení naší spolupráce v hned v několika oblastech zahrnujících například aktivity prezentační, komunikační či odborné,“ řekl Ondřej Černý.

Podle Ondřeje Černého spočívá největší přínos spolupráce ve sdílení relevantních projektů a programů, součinnosti v rámci networkingových a vzdělávacích aktivit, nebo vyvíjení společných projektů. Současně dodal, že podpisem memoranda získává dosavadní spolupráce s UMP konkrétní podobu vzájemné podpory v účasti na mezinárodních akcích v Česku i v zahraničí. 

„UPM samozřejmě spolupracuje s Českými centry dlouhodobě, v minulých letech to byla například podpora systematického představování českého designu či účast v odborných poradních radách. Konkrétní spolupráce je ukotvena v rámci této smlouvy, jde o sdílení možných projektů nejenom výstavních, ale i o odborné akce, jakými mohou být kurátorské pobyty oběma směry. Již letos jsme mohli díky podpoře ČC napři pozvat specialistu z londýnského Victoria and Albert Museum na konzultaci k připravovanému zpracování benátského skla v naší sbírce,“ dodala Helena Koenigsmarková.


Kontakt:
Mgr. Radka Potměšilová

PR manager
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
17.listopadu 2, 110 00, Praha 1
T: + 420 736 737 266
W: www.upm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi