Nastavení cookies

Národní technické muzeum přebírá do svých sbírek železniční most, který stál u Výstaviště na Praze 7 přes 130 let

12.04.2023 16:52|příspěvkové organizace

Národní technické muzeum převzalo od Správy železnic do svých sbírek mostní konstrukci viaduktu u Výstaviště na Prahy 7. Most byl zbudován v souvislosti s konáním Jubilejní zemské výstavy 1891 a je se svou nýtovanou konstrukcí typickým příkladem drážního stavitelství přelomu 19. a 20. století.

 

 

 

Ve dnech 15. a 16. dubna 2023 bude most snesen a převezen do areálu NTM na Masarykově nádraží, kde se stane součástí expozice budoucího Muzea železnice a elektrotechniky NTM.

Národní technické muzeum požádalo Správu železnic o převod mostní konstrukce s vybranými prvky architektury z roku 1891, na jehož projektu se podílel významný český inženýr Ing. František Prášil, v souvislosti s modernizací železniční trati v úseku Bubny–Výstaviště.

NTM se rozhodlo využít neopakovatelné příležitosti k získání tohoto typického příkladu drážního stavitelství přelomu 19. a 20. století. Příhradové nýtované konstrukce byly ve své době klíčovým stavebním prvkem mostních konstrukcí a jejich kvalitu prověřila desetiletí provozu po celém území dnešní České republiky. Konkrétně tento most sloužil železniční dopravě přes 130 let, což by samo o sobě mohlo sloužit jako pádný argument k jeho zařazení do sbírky. Vedle toho se jedná o unikátního svědka Jubilejní zemské výstavy v Praze na Výstavišti v roce 1891, kvůli jejímuž konání byl zbudován, a která měla pro česku techniku a průmysl značný symbolický význam. Provozně pak nelze opomenout, že ležel na dopravně vytížené a důležité železniční trati původní Buštěhradské dráhy, která se z primárně uhelné dráhy později stala klíčovou spojnicí mezi okresy Kladno, Praha-západ a hlavním městem, kterou využívají denně tisíce dojíždějících. Bez důležitosti není ani přímé spojení Buštěhradské dráhy s nejstarším pražským nádražím, kde NTM připravuje Muzeum železnice a elektrotechniky, a umístění mostu ve čtvrti Holešovice, kde již od 40. let 20. století sídlí i Národní technické muzeum. Právě v areálu budoucího muzea na pražském Masarykovo nádraží bude most deponován a následně vystaven,“ říká Adam Horký, kurátor NTM.

Po přesunu do areálu NTM bude most uložen na provizorní podstavce umožňující jeho základní ošetření. V průběhu stavebních prací na novém Muzeu železnice a elektrotechniky pak bude most renovován do vystavitelného stavu a vyzvednut do výšky několika metrů. Stane se tak jednou z dominant a ústředním exponátem budoucího muzea. NTM si nesmírně váží již několik let trvající spolupráce se Správou železnic, díky které se již podařilo zachránit celou řadu hodnotných technických památek z oblastí železničního stavitelství a zabezpečení kolejové dopravy,“ doplnil Karel Ksandr, generální ředitel NTM. 

 

Kontakt:
Bc. Jan Duda
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00 Praha 7 
M: +420 770 121 917
E: jan.duda@ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi