Nastavení cookies

Moravská galerie v Brně a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze prezentují projekty na Milánském design weeku díky podpoře z Národního plánu obnovy

19.04.2023 17:32|příspěvkové organizace

Milan Design Week 2023 se koná od 17. do 23. dubna 2023. V letošním roce na něm českou kulturu zastupuje Moravská galerie v Brně a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Obě instituce zde představují projekty, které byly podpořeny z Národního plánu obnovy z výzvy Status umělce, Mobilita II. Brněnská galerie získala 10 milionů, UMPRUM 2 miliony.

 

Moravská galerie v Brně ve spolupráci s festivalem Designblok uvádí projekt Made by Fire kurátorek Danici Kovářové a Evy Slunečkové v prostorách Triennale. Představuje sílu i křehkost českého skla, porcelánu a keramiky na pozadí zásadních společenských a environmentálních událostí současnosti. Zdůrazňuje důležitost udržitelnosti a funkčnosti, poukazuje též na možné důsledky politických rozhodnutí. Koncepci připravil Maxim Velčovský, podílel se také na designu výstavy spolu se studiem Vítězslav Danda / edit! Architects. 

Ondřej Chrást, náměstek ministra kultury ocenil význam české kultury a její prezentace v zahraničí na oficiálním zahájení výstavy v Miláně: „Jsem přesvědčen, že český design se řadí na světovou úroveň. Podpoře designu jako součásti celého kreativního odvětví se proto Ministerstvo kultury v posledních letech aktivně věnuje. Právě odvětví na pomezí kultury a průmyslu jsou z pohledu našeho rezortu velmi perspektivní a zaslouží si systematickou podporu. Je to investice do budoucnosti a do posílení role kultury. Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že česká kulturní stopa v Miláně je vskutku výjimečná. Loni jsem zde, v prostorách Triennale, otevíral českou národní expozici. Česká kultura nabízí mimořádný potenciál. Je proto skvělé, že ho dokážeme využít. Za její prezentaci si zaslouží poděkování mimo další generální konzulát v čele s generálním konzulem Jiřím Kudělou a Český dům. Dík patří také Janě Zielinski, ředitelce mezinárodního festivalu Designblok.“ 

Made by Fire – Elis Monsport. Moravská galerie v Brne. © Hana Knizova

Made by Fire se koná pod záštitou předsedy vlády České republiky prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M., ministra kultury České republiky Mgr. Martina Baxy a ministra průmyslu a obchodu České republiky Ing. Jozefa Síkely. Výstava je součástí oslav výročí 150 let od založení Uměleckoprůmyslového muzea v Brně a připomíná 25 let existence Designbloku.

K vidění bude na podzim v Míčovně Pražského hradu od 4. do 8. října a posléze od 17. listopadu do 31. srpna 2024 v Moravské galerii v Brně – Uměleckoprůmyslovém muzeu. 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se na letošním Milánském design weeku prezentuje interaktivní instalací, jejímž hlavním tématem je hudba a experiment se zvukem. Projekt rozvíjí téma propojení hudby a designu. Na milánské přehlídce se ateliér prezentuje pěti vybranými studentskými pracemi, které jsou zároveň designovými objekty i funkčními instrumenty. Výstavní prostor umožňuje návštěvníkům si nástroje prohlédnout díky spolupráci s novou výukovou aplikací Melodize. Diváci si mohou vytvořit své vlastní unikátní skladby a stát se přímo spolutvůrci instalace.

Společný projekt studentů a Melodize rozšiřuje možnosti hudebního vzdělávání a hravou formou zprostředkovává interakci se světem hudby. 

Projekt vedl Michal Froněk, mezi vystavujícím jsou: Miloslav Chytil, Theodor Hozák, Ivo Jedlička, Natália Krišťáková, Karolína Vintrová. Autory interaktivní projekce jsou studenti Ateliéru a designu digitálních technologií. Architekturu a instalaci výstavy připravili Jan Lechner, Sofia Artemeva, Ivo Jedlička, Miloslav Chytil a Theodor Hozák. 


 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi