Nastavení cookies

MUSAIONfilm 2023 – uzávěrka za dveřmi!

26.04.2023 12:08|příspěvkové organizace

Přehlídka muzejních filmů MUSAIONfilm vstupuje letos 6.–8. června do svého jubilejního 25. ročníku. Je připravována v areálu Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Uzávěrka přihlášek filmů je tuto sobotu 29. dubna 2023 (24:00).

 

Těžištěm přehlídky jsou již od jejího založení v r. 1998 nejen projekce, ale i diskuse s autory filmů a lektory přehlídky. Letos do této role přijali pozvání pedagogové FAMU prof. Rudolf Adler (dokumentární tvorba) a prof. Marek Jícha (kamera), ale i další hosté přehlídky. Mezi jejími porotci je též předsedkyně ČV ICOM Mgr. Gina Renotière, Ph.D., zástupce exekutivy AMG Mgr. Václav Houfek a další hosté. Pozvání na slavnostní večer s předáním ocenění přijal také náměstek člena vlády Bc. Michal Šašek z Ministerstva kultury.

Letošní MUSAIONfilm je symbolicky zaměřen na problematiku „muzejního filmu“. Tento pojem byl poprvé ustanoven právě před 65 lety na EXPO 1958 pracovní skupinou odborníků z oblasti filmu, televize a muzeí pod patronací Mezinárodní rady muzeí ICOM. Členem této skupiny byl také náš významný pedagog, režisér a dokumentarista A. F. Šulc (1909–1992).

S pojmem muzejní film pracuje MUSAIOnfilm od svého založení. Je aktuální také na mezinárodní přehlídce muzejní audiovize AVICOM FAIMP při Mezinárodní radě muzeí ICOM (letos je slavnostní předání ocenění připravováno univerzitou ve skotském St. Andrews 21–24. září, uzávěrka projektů na stránce faimpavicom.org – 31. května).

Dodneška je přihlášeno více jak 25 filmů od desítky přihlašovatelů. Třídenní program ozdobí také kulturní program a pohoštění účastníků. Těšíme se na spolupráci!

 

Kontakt:
Aleš Kapsa
MUSAIOnfilm
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
E: musaionfilm@mjakub.cz
W: musaionfilm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi