Nastavení cookies

Výzva Kreativní vouchery pomůže malým a středním podnikům s inovacemi

27.04.2023 10:58|ministerstvo

Nová výzva Národního plánu obnovy nabízí malým a středním podnikům propojení s kreativním sektorem, jehož prostřednictvím budou moci inovovat svoje služby a produkty, a tím zvýšit konkurenceschopnost. 

 

Jde vlastně o nové kreativní partnerství. Malé a střední podniky tvoří až 80 % ekonomických subjektů a jsou páteří české ekonomiky. Nově vznikající kreativní sektor si v ekonomice stále hledá své místo. Spolupráce mezi nimi je proto logickým a důležitým krokem,“ říká k nové výzvě ministr kultury Martin Baxa. A dodává:“ Malé a střední podniky investují do inovací svých služeb například v oblasti designu. Tuto přidanou hodnotu pak přinesou kreativní profesionálové, kteří naopak díky voucherům mohou získat nový prostor pro své působení.

Cílem všech dotačních řízení ve všech plánovaných výzvách v rámci iniciativy Kreativní vouchery je přidělit malým a středním podnikům nejméně 3 000 kreativních poukázek ve třech po sobě následujících výzvách (2023–2025). Na všechny jednotlivé výzvy na kreativní vouchery, které půjdou do všech 14 krajů, má ministerstvo kultury na rok 2023 vyčleněno 200 mil. Kč.

Cílovými skupinami jsou malé a střední podniky a kreativní profesionálové. Malý či střední podnik bude moci podat žádost o voucher na služby kreativců na měkké inovace neboli kreativní řešení jejich produktu nebo služby. Kreativci, se kterými bude možné navázat spolupráci v rámci čerpání voucheru, budou muset být registrovaní v Celostátní galerii kreativcůVýhodou kreativních voucherů je jejich multiplikační efekt (pokračování spolupráce, zakázky nad rámec voucheru), který zvyšuje jejich dopad na ekonomiku. Důležitým znakem spolupráce je interaktivita. Půjde o společný tvůrčí proces žadatele a poskytovatele služeb (kreativce).  

Malé a střední podniky mohou prostřednictvím kreativních voucherů inovovat své služby a produkty například v následujících oblastech: architektura a interiérový design, průmyslový a produktový design, design služeb, design nábytku; film / video / hudba / zvuk / fotografie, grafický design a branding, webdesign; informační a komunikační technologie; marketingové strategie, práce s texty a další.

Všechny aktivity jsou v souladu s naplňováním Státní kulturní politiky 2021–2025+ a Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021–2025. 

Datum příjmu žádostí a otevření Celostátní galerie kreativců bude upřesněn (předpokládaný termín je v polovině května). 

Veškeré podrobnosti o výzvě a procesu podání žádosti naleznete tomto odkazu: https://www.mkcr.cz/kreativni-vouchery-cs-2918


Kontakt: 
Jana Zechmeisterová

tiskové oddělení
Ministerstvo kultury České republiky
T: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi