Nastavení cookies

Více slamu do škol. Díky Národnímu plánu obnovy se studenti setkávají se slam poetry

03.05.2023 16:12|ministerstvo

Slam poetry pro školy je jedním z projektů, který získal finanční podporu ministerstva kultury z Národního plánu obnovy – výzva Podpora projektů kreativního učení. Jeho cílem je představit slam poetry jako literárně – performativní žánr autorské poezie žákům a studentům českých škol, a doplnit tak netradičním způsobem jejich literární vzdělání a povědomí.

 

Jednou z oblastí, kterou Národní plán obnovy podporuje je právě oblast kreativního učení. Otevírá nové možnosti spolupráce kulturních institucí a škol, podporuje rozvoj samostatné tvůrčí činnosti a kreativního myšlení dětí a dospívajících cestou formálního i neformálního vzdělávání. Lidé z kulturního a kreativního sektoru pak mohou díky programům rozšířit spektrum svého profesionálního působení. Dětem lekce pomohou porozumět umění a podpoří jejich zájem o aktuální kulturní dění v regionu.

Projekt je určen všem typům základních a středních škol a jde o celkem 30 vzdělávacích programů pro 1500–2400 žáků a studentů v hodinách českého jazyka a literatury. Ke každé škole přistupuje individuálně, s ohledem na její požadavky a možnosti.  

Dobrý slamer své texty pouze nečte, on je na jevišti žije. Slam poetry je vlastně něco mezi interaktivním divadelním, a přesto poetickým vystoupením. Je vhodným "iniciačním" prostředkem, jak vzbudit v mladých lidech zájem o poezii i literaturu, případně o živá umění i geopolitické dění, umí také zprostředkovat zážitkovou formou vztah k historii či ekologii,“ vysvětlují autoři a realizátoři projektu ze spolku Detour Productions. 

Členové spolku jsou nejvýznamnější umělci a organizátoři české scény slam poetry, jejichž zkušenosti sahají až k jejím samotným začátkům u nás před 20 lety. Kromě tohoto vzdělávacího projektu organizují akce po celé České republice, zaštiťují např. Mistrovství ČR, mezinárodní projekty i propagaci české slam poetry v zahraničí. 

Ohlasy studentů i učitelů jsou velmi pozitivní 
Dorazila skupina již ostřílených vystupujících, která předvedla výborný dvouhodinový program a studenty seznámila s fenoménem slam poetry. Zdaleka ne všichni žáci ho znali a z ohlasů vím, že je program nadchl. Aby taky ne, byly tu slyšet verše, které se týkaly témat, o kterých mnozí uvažují a trápí je. Díky pásmu se mohli přesvědčit o tom, že poezie opravdu není nuda a že hlavně nemusí mít podobu strašáka rozborů a interpretací veršů u maturity,“ říká Alena Žišková, učitelka českého jazyka a literatury na Trojském gymnáziu v Praze.

Učitel českého jazyka a literatury na Střední zdravotnické škole v Děčíně Radek Fridrich oceňuje dynamiku a aktuální témata. 

Slam poetry na naší škole prezentovali tři výrazní protagonisté, Dr. Filipitch, Tukan a Tim Postovit. V rámci dvouhodinového bloku vysvětlili žákům prvního ročníku, co je slam a jaká má pravidla, pak přešli k vlastní exhibici a vybraní jedinci je bodovali. Všichni žáci byli se slamem konfrontováni poprvé v životě a řada z nich byla z projevu slamerů i jejich převážně aktuálních témat nadšená. Myslím si, že slam poetry patří rozhodně do školního prostředí jako výrazný prvek auditivního vnímání, jež žáky přiměje k jinému vnímání slova, než na které jsou zvyklí ze školních lavic. Více slamu do škol, je to prospěšné!“

A co projekty přinášejí tvůrcům samotným?
Já a můj kolega, který je překladatel a vysokoškolský pedagog Palackého univerzity v Olomouci Bob Hýsek jsme jediní, kteří pamatují začátky slam poetry v Česku. Jsme obklopeni řadou mladých schopných umělců, dnes se už dá hovořit o třetí slamové generaci. Slam poetry se stala součástí některých čítanek literatury, píší se o ní diplomové i disertační práce, a lze díky ní zažívat i osobnostní rozvoj. Měli jsme tu šanci vidět postupně náš žánr růst vysloveně z bodu nula až do dnešní progresivní podoby, která je úspěšná nejen na domácí klubové scéně čítající až 45 akcí měsíčně po celé České republice, na školách, na řadě festivalů, ale i jako vhodná platforma pro umělecké vyjádření především mladých lidí,“ říká Tomáš Kůs z Detour Productions. 

Výzva Podpora projektů kreativního učení je jednou z výzev, které se vyhlašují opakovaně, vždy na každý školní rok. Více k výzvě Podpora projektů kreativního učení II pro školní rok 2022 – 2023 zde.


Kontakt: 
Jana Zechmeisterová

tiskové oddělení
Ministerstvo kultury České republiky
T: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi