Nastavení cookies

Ministr Baxa mění dosavadní podobu Garanční rady pro Národní galerii v Praze

04.05.2023 13:32|ministerstvo

Cílem změny je efektivnější a transparentnější nastavení činnosti tohoto poradního orgánu. Dosavadní garanční rada zanikla 3. května 2023 a byla reorganizována do nové podoby.  Ke stejnému datu byli odvoláni všichni dosavadní členové a zároveň byli do nové garanční rady, vykonávající činnost již podle nových dokumentů, jmenováni členové noví.

 

Oproti dosavadnímu stavu se Garanční rada pro Národní galerii v Praze mění z poradního orgánu ministra kultury a generální ředitelky Národní galerie v Praze na poradní orgán výlučně ministra kultury. Ukotvuje se tedy plně v rámci Ministerstva kultury, které také bude zajišťovat její činnost. Nově jmenovaná garanční rada má 11 členů s hlasovacím právem, z nich 6 členů je stávajících. Mění se rovněž vznik funkce předsedy a místopředsedy, nově jsou oba jmenováni ministrem kultury. Předsedkyní garanční rady byla jmenována dosavadní členka rady za odbornou veřejnost Helena Musilová. Místopředsedou rady se stal současný předseda Tomáš Winter. Jedenáctičlennou radu tvoří zástupci galerií, oborových organizací, akademické sféry, ministerstva a odborné veřejnosti. Členové byli nominovaní ministerstvem a profesními a akademickými organizacemi (Rada galerií České republiky, Uměleckohistorická společnost, Český výbor ICOM, Asociace muzeí a galerií České republiky, Akademie věd České republiky).

Národní galerie Praha je klíčovou institucí svého druhu v naší zemi a považuji za mimořádně důležité, aby byl výkon zřizovatele, Ministerstva kultury, maximálně efektivní. NGP musí reagovat na aktuální výzvy, Ministerstvo kultury jako zřizovatel musí disponovat adekvátním zázemím pro plnění své zřizovatelské role. Proto jsem rozhodl o změně postavení a obsazení garanční rady. Doposud byla poradním orgánem ministra kultury i generální ředitelky NGP. Nová podoba Garanční rady pro Národní galerii v Praze a její plné začlenění do Ministerstva kultury jako poradního orgánu ministra je cestou, jak oba výše zmíněné cíle naplnit,“ říká ministr kultury Martin Baxa a dodává: „Rád bych dosavadním členům garanční rady poděkoval za jejich práci v uplynulém období.“

Z administrativního hlediska se mění dodatkem Statut Národní galerie v Praze a zároveň byl vydán nový Příkaz ministra kultury, kterým se zřizuje Garanční rada pro Národní galerii v Praze a vydává Jednací řád pro Garanční radu NGP.

První garanční rada byla zřízena v září 2019 a jejím úkolem byla příprava výběrového řízení na post generálního ředitele. Rada byla koncipovaná jako poradní orgán ministra, který nemá oprávnění do činnosti galerie přímo zasahovat. Do současné podoby byla garanční rada změněna v rámci změny Statutu Národní galerie v Praze v roce 2020.

Nově jmenovaní a odvolaní členové


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi