Nastavení cookies

Ministerstvo kultury vypsalo nové dotační výzvy na podporu kreativního učení a rozvoj kompetencí pracovníků kulturního a kreativního sektoru

09.05.2023 13:29|ministerstvo

Ministerstvo kultury vypsalo další dotační výzvy financované z Národního plánu obnovy. 

 

Pod hlavičkou iniciativy Status umělce, zaměřené na rozvoj kompetencí pracovníků kulturního a kreativního sektoru, jsou aktuálně otevřena dotační řízení, jež mají přispět k rozšíření vzdělávacích programů knihoven a vysokých škol. Knihovny mohou získat dotaci na pořádání kurzů z oblasti digitálních dovedností, finanční gramotnosti a v manažerských dovedností. Vysokým školám nabízí ministerstvo příspěvek na hostování zahraničních lektorů specializujících se na kulturní a kreativní odvětví. V průběhu května lze podat také žádost o dotaci na projekty kreativního učení, realizované v nadcházejícím školním roce.

Výzva č. 0311/2023 – Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby

Příjem žádostí: 4. 5. - 5. 6. 2023

Oprávnění žadatelé: vysoké školy

Cíl výzvy: Podpořit projekty vzdělávání v rámci magisterských a doktorandských výukových programů vysokých škol zaměřené na oblast kulturní a kreativní tvorby prostřednictvím hostování zahraničních lektorů. 

Odkaz: https://www.mkcr.cz/hostovani-zahranicnich-lektoru-vs-vyzva-c-0311-2023

 

Výzva č. 0312/2023 - Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS

Příjem žádostí: 28. 4. – 30. 5. 2023

Oprávnění žadatelé: krajské knihovny a další

Cíl výzvy: Cílem výzvy je rozvoj kompetencí pracovníků kulturního a kreativního sektoru v digitálních dovednostech, oblasti finanční gramotnosti a v manažerských dovednostech včetně komunikačních.      

Odkaz: https://www.mkcr.cz/status-umelce-podpora-vzdelavacich-projektu-pro-umelce-a-kulturni-a-kreativni-pracovniky-cs-2948

 

Výzva č. 0313/2023 - Podpora projektů kreativního učení

Příjem žádostí: 28. 4. – 29. 5. 2023

Oprávnění žadatelé: právnické osoby s výjimkou státních p. o.

Cíl výzvy: Rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění a kulturu

Odkaz: https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-kreativniho-uceni-ii

 

Kontakt: 
Jana Zechmeisterová

tiskové oddělení
Ministerstvo kultury České republiky
T: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi