Nastavení cookies

Novela zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlasu prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně a míří do Senátu

17.05.2023 17:15|ministerstvo

Ve třetím čtení byl v PS PČR dne 17. května 2023 projednán návrh změny zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu, kterým vláda plní svůj závazek z Programového prohlášení, a to zapojit do systému volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu Senát. Kromě této systémové změny obsahuje návrh zákona novou úpravu týkající se subjektů, které podle těchto zákonů navrhují kandidáty na členy uvedených Rad. Novelu zákona ještě musí projednat Senát. 

 

Ministr kultury Martin Baxa: “Zapojení Senátu do voleb mediálních rad posiluje odolnost veřejnoprávních médií vůči vnějším politickým tlakům, neřkuli snahám o jejich ovlivňování ze strany politiků či příznivců nedemokratických režimů. Všechny tyto změny jsou potřebné, nutné a pro stabilitu České televize a Českého rozhlasu mimořádně důležité. Návrh zapojuje do voleb členů mediálních rad Senát PČR a současně znemožňuje odvolat mediální rady jako celek. Považuji tuto novelu za mimořádně důležitou a děkuji všem, kdo se na její přípravě a přijetí podíleli.“ 

Novela zavádí tyto klíčové změny:

Rada České televize
V současné době členy Rady ČT volí a odvolává pouze Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Nově bude Poslanecká sněmovna volit 12 členů a Senát Parlamentu České republiky 6 členů. 

Rada Českého rozhlasu
Nyní členy Rady ČRo volí a odvolává pouze Poslanecká sněmovna. Nově bude zapojen i Senát. Poslanecká sněmovna bude volit 6 členů Rady, Senát pak 3 členy.

Novela zavádí důležité změny při případném odvolávání členů obou Rad. Odvolávat je budou ty komory Parlamentu ČR, které je zvolily. Odvoláváni budou výhradně jednotliví členové. Ruší se tedy možnost, aby byla Rada odvolána najednou jako celek. Další změnou, která je v novele obsažena, je požadavek na právnické osoby, které mohou předkládat návrhy na členy Rady. Nově bude nutné, aby nominující právnická osoba v době podání návrhu existovala alespoň deset let.  Tato změna míří k tomu, aby návrhy podávaly především stabilní, respektované a dlouhodobě fungující organizace. Nejde o to někoho vyřazovat, ale naopak zabránit tomu, že by návrhy podávaly organizace, které budou účelově vytvořeny jen pro daný návrh na volbu člena Rady. Novela obsahuje přechodná ustanovení, která vyřeší situaci, jež nastane poté, co vstoupí v účinnost. Členové Rad, kteří svou funkci vykonávají v současné době, svá funkční období řádně dokončí. Nově vznikající tři funkční místa v Radě České televize obsadí ihned Senát, stejně jako další tři místa, která se v Radě ČT uvolní nejdříve (uplynutím funkčního období stávajících členů). U Rady Českého rozhlasu, kde nedochází k navýšení počtu členů, se na první schůzi Rady po nabytí účinnosti zákona losem určí ta místa, která připadnou Poslanecké sněmovně a místa připadající Senátu.

Garanční Volební výbor doporučil k zákonu přijmout vlastní pozměňovací návrhy týkající se přejmenování Volebního výboru na „Výbor pro mediální záležitosti“, sjednocení textu zákona o Českém rozhlasu se zákonem o České televizi, pokud jde o zástup generálního ředitele při zániku jeho funkce, a sjednocení textu zákona o Českém rozhlasu se zákonem o České televizi, pokud jde o výkon a zánik funkce a odvolání z funkce generálního ředitele Českého rozhlasu. Stanovisko Ministerstva kultury ke všem těmto návrhům Volebního výboru bylo souhlasné.

Ve třetím čtení návrhu zákona byl také odsouhlasen pozměňovací návrh spočívající v aktualizaci data účinnosti návrhu zákona, a to od 1. října 2023. Schválen byl i pozměňovací návrh, který stanoví kvalifikovanou většinu hlasů členů Rad veřejnoprávních médií pouze pro odvolání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize, a pozměňovací návrh, kterým se ze zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu odstraňuje již překonané pravidlo obměny členů Rad každé dva roky.


 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi