Nastavení cookies

Změna ve vedení příspěvkové organizace MK ČR MUSEum+

24.05.2023 16:50|ministerstvo

Ve středu 24. května 2023 ministr kultury Martin Baxa provedl změnu ve vedení nejmladší příspěvkové organizace Ministerstva kultury MUSEum+ v Ostravě. Odvolal dosavadního ředitele organizace PhDr. Jaroslava Dvořáka a pověřil řízením organizace generální ředitelku Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždu Goryczkovou.

 

MUSEum+ je nositelem velkého projektu revitalizace části industriálního areálu Dolních Vítkovic, který má být financován z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 - 27. Projekt se má zaměřovat na zachování a prezentaci historických artefaktů hutnictví v Moravskoslezském kraji. 

Dosavadní vývoj příprav projektu a komunikace vedení muzea s MK ČR jako jeho zřizovatelem však vyvolal pochybnosti o naplnitelnosti projektu a vizi rozvoje muzea jako takového. Z toho důvodu jsem se rozhodl odvolat z vedení MUSEa+ dosavadního ředitele a pověřit řízením Ing. arch. Naděždu Goryczkovou. Vedle nezpochybnitelných manažerských kompetencí disponuje Ing. arch. Naděžda Goryczková velmi dobrou znalostí regionu také v oblasti Dolních Vítkovic, na jejichž revitalizaci již v minulosti v rámci památkové péče spolupracovala,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi