Nastavení cookies

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2022 zná své vítěze

25.05.2023 16:29|ministerstvo

Do letošního 21. ročníku přihlásilo rekordních 73 muzejních institucí celkem 121 projektů. Slavnostní ceremoniál proběhl ve čtvrtek 25. května 2023 od 14,00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

 

Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2022 (57 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace 2022 (44 projektů) a Muzejní počin roku 2022 (20 projektů).

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil ministr kultury Martin Baxa, který poděkoval všem oceněným i organizátorům a předal cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2022, kterou získalo Muzeum umění Olomouc za publikaci Posvátné umění v nesvaté době: České sakrální umění 1948-1989.

Národní soutěž muzeí reprezentuje veřejnosti již jednadvacet let vynikající výsledky výstavní, ediční a další činnosti muzeí a galerií, které střeží významnou část našeho národního kulturního dědictví. Loňský rok byl zcela mimořádný pro české muzejnictví, neboť jsme hostili generální konferenci ICOM.  Rád bych poděkoval všem, kteří pomohli reprezentovat úroveň oboru v ČR. Jsem si jist, že tato skutečnost se odrazila i v nadprůměrném počtu nových expozic a dalších muzejních počinů. Velmi si cením práce organizátorů, a těší mne, že vedle Asociace muzeí a galerií a Českého výboru ICOM k nim patří právě Ministerstvo kultury. Gratuluji všem oceněným a přeji celé muzejní a galerijní obci, aby i v dalších letech byly realizovány podobně úspěšné projekty,“ řekl ministr Baxa.

První místo v kategorii Muzejní výstava roku 2022 získalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy za výstavu Archevita: Stopami věků.  Za Muzejní počin roku 2022 dostal cenu Gloria musaealis Vojenský historický ústav Praha za rekonstrukci Armádního muzea Žižkov a nové expozice. 

 

Soutěž, kterou od roku 2002 vyhlašuje Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s., má za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví. Nejvyšším oceněním v každé kategorii je Cena Gloria musaealis. Jeden z projektů obdrží Cenu Českého výboru ICOM a jeden může získat Cenu čestného výboru soutěže, který přebírá svoji záštitu nad každým jejím ročníkem.

Výsledky soutěže: https://www.cz-museums.cz/web/gloria_musaealis/vyhlaseni-vitezu

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi