Nastavení cookies

Poslední výzva na podporu mezinárodní mobility z NPO

02.06.2023 09:57|ministerstvo
Ministerstvo kultury zveřejnilo 1. června 2023 novou výzvu Mobilita III. Výzva na podporu projektů internacionalizace a mezinárodní mobility v rámci Národního plánu obnovy bude otevřená od června až do poloviny září 2023. Žádat mohou právnické i fyzické osoby a příspěvkové organizace ministerstva kultury.

Možnosti získání dotace na zahraniční projekty v roce 2024 a úspěšné projekty předchozí výzvy, které jsou realizovány v letošním roce, blíže představí seminář za účasti ministra kultury Martina Baxy, který se uskuteční 20. června v Národním muzeu. Podmínky poslední výzvy Mobility III na semináři představí ředitel Odboru mezinárodních vztahů a EU Petr Hnízdo.

 

 

Dotační titul Mobilita vznikl na podporu projektů konaných především v zahraničí. Jeho účelem je posílit aktivitu a viditelnost českých tvůrců a profesionálů v mezinárodním prostředí a obnovit a rozšířit narušené sítě mezinárodní spolupráce způsobené celosvětovou pandemií koronaviru. 

 

Velmi mě těší enormní zájem celého sektoru o dotační program Mobilita. Jsem moc rád, že se podařilo podpořit řadu vynikajících projektů, které zcela naplňují zaměření výzvy a dokážou pomoci při restartování zahraniční prezentace českého umění i rozvoji dovedností tolik přínosných pro další osobní a profesní růst našich umělců a profesionálů v kultuře,“ podotkl ministr kultury Martin Baxa. 

 

Výzva Mobilita III je vyhlášena na projekty realizované v roce 2024. Žadatelé z řad právnických i fyzických osob a příspěvkových organizací ministerstva mohou podávat své žádosti od 15. června do 14. září do 15.00 hodin prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva kultury. 

 

Jak zdárně proplout všemi úskalími práce s dotačním portálem, to napoví online seminář, který ministerstvo připravuje na pondělí 26. června 2023.

 

Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti v několika tematických okruzích zaměřených na podporu prezentace umělců a české kultury jednak na významných zahraničních přehlídkách, festivalech a veletrzích, ale také na podporu účasti na zahraničních konferencích, workshopech, rezidencích a stážích, které přispějí k rozvoji dovedností a kompetencí profesionálů kulturních a kreativních odvětví, na podporu síťování a mezinárodní spolupráce. 

 

Zatímco první výzva Mobilita I byla určena pouze příspěvkovým organizacím, na rok 2023 mohl v úspěšné výzvě Mobilita II žádat i veřejný sektor. 

 

Ministerstvo dosud na podporu zahraničních aktivit rozdělilo z Národního plánu obnovy více než 132 mil. Kč. V poslední výzvě NPO Mobilita III je alokováno 160 mil. Kč.

Výzva Mobilita III


Kontakt: 
Jana Zechmeisterová

tiskové oddělení
Ministerstvo kultury České republiky
T: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi