Nastavení cookies

„Blízko i daleko“, 17. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

02.06.2023 19:10|příspěvkové organizace

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou ministra kultury Martina Baxy pořádá NIPOS, útvar ARTAMA ve spolupráci s Oddělením rozvoje publika Národní galerie Praha, Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Národním pedagogickým institutem ČR a Českou sekcí INSEA.

 

17. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Blízko i daleko“ je instalována od 13. května do 2. června 2023 v prostoru Korza Veletržního paláce Národní galerie Praha. Pro pořadatele přehlídky má toto místo symbolický význam, protože vyjadřuje zájem instituce, která vytváří v galerii otevřený prostor pro setkání a propojení uměleckých děl, kurátorů, umělců, výtvarných pedagogů, specialistů a široké veřejnosti.

 

Přehlídka, která jedinečným způsobem propaguje výtvarný obor a nemá charakter soutěže, se setkala s mimořádným zájmem vystavujících pedagogů (přihlášeno 101 pedagogů z 92 školních a mimoškolních zařízení a galerií, vystaveno 139 projektů). Přehlídka prostupuje napříč všemi typy a stupni škol, propojuje formální a neformální vzdělávání, propojuje instituce. Letos se přehlídky zúčastnili  v hojném počtu výtvarní pedagogové z mateřských, základních a středních škol. Stoupá počet výtvarných pedagogů z DDM a zájmových klubů. Na přehlídce jsou vystaveny všechny přihlášené výtvarné projekty bez výběru, aby tak byla dána možnost srovnání výsledků práce jednotlivých pedagogů.

Přehlídka představuje především výsledky dialogu mezi dětmi a pedagogy. Při současné orientaci na virtuální svět a sociální sítě je tento „přirozený rozhovor“ naprosto nezbytný pro kreativní myšlení dětí i pedagogů, pojmenování i řešení témat a vedení tvůrčího procesu.

13. – 14. května proběhl rozborový seminář, který byl zahájen vernisáží v Malé dvoraně Veletržního paláce. NIPOS, útvar ARTAMA, jmenoval tým kurátorů, který na souborech zaslaných prací ocenil hloubku zkoumání tématu ve všech fázích tvůrčího procesu a koncepční a dlouhodobou práci výtvarných pedagogů. Na vernisáži bylo uděleno celkem 52 ocenění, z toho 3 ceny za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru, 27 cen kurátorů a 22 čestných uznání. Hlavním cílem a obsahem rozborového semináře byla komentovaná prezentace oceněných výtvarných projektů včetně minidílen a reflexe pedagogické zkušenosti účastníků nad tématem „Blízko i daleko“.

U příležitosti přehlídky byl vydán katalog oceněných projektů a publikace „BYLO JE BUDE“, která z dostupných zdrojů mapuje historii, sleduje současnost a zamýšlí se nad budoucností přehlídek organizovaných NIPOS. 

Výstavu letos navštěvuje nebývalý počet návštěvníků, každý den tudy projde 200 - 250 návštěvníků (školní skupiny dětí z různých typů školních i mimoškolních zařízení studenti pedagogických modulů VŠ, rodiny s dětmi, široká veřejnost). Letošní ročník celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže tak opět dokazuje, jak nezaměnitelné místo na poli kreativního vzdělávání má. 

13. května  – 2. června 2023
Korzo Veletržního paláce Národní galerie Praha, Dukelských hrdinů 47, Praha 7


Kontakt:
Tomáš Čivrný
public relations
NIPOS
T: 605 386 790
E: civrny@nipos.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi