Nastavení cookies

Stát se bude významně podílet na projektu EHMK 2028

09.06.2023 17:22|ministerstvo
Na přípravu projektu Evropské hlavní město kultury 2028 bude v šesti letech (2024 - 2029) určeno až 480 milionů korun. Rozhodla o tom vláda na návrh ministra kultury Martina Baxy.

Ve finále EHMK pro rok 2028 jsou Broumov v Královéhradeckém kraji a České Budějovice na jihu Čech. Vítěz bude známý 30. června.

Evropské hlavní město kultury je projektem prestižním a úspěšným, dosavadní zkušenosti potvrdily konkrétní pozitivní dopady tohoto titulu na daná města, v oblasti ekonomické, kulturní, turistické i sociální. Z osobní zkušenosti z Plzně  2015 však také vím, jak obtížná tehdy byla spolupráce se státem. Proto jsem rád, že stát tentokrát přistupuje k projektu včas a zodpovědně a bude se na něm podílet v míře, jaká je v Evropě obvyklá. Schválená částka směřuje k evropskému standardu, kdy se do projektu EHMK zapojují všechny úrovně veřejné správy. Z rozhodnutí vlády mám radost a držím budoucímu vítěznému městu palce, ať se mu vše podaří co nejlépe,“ řekl ministr kultury Martin Baxa a dodal: „Plzeň se po získání titulu pro rok 2015 musela s celým projektem vyrovnat vlastně skoro sama. Příspěvek kraje byl velmi nízký, příspěvek státu malý a navíc přišel pozdě. Je jen dobře, že pro rok 2028 je ze strany Ministerstva kultury připraveno tak, jak to má být.

Celková částka státní podpory pro EHMK činí maximálně 480 mil. Kč a je rozložena do 6 let (příprava projektu, vlastní rok 2028, udržitelnost). Částky na investiční a neinvestiční projekty jsou rozděleny (190 milionů neinvestiční, 290 milionů investiční). Podíl na neinvestičních projektech je 40 %, na investičních projektech pak 30 %.

Akce Evropské hlavní město kultury je iniciativou Evropské unie, jejímž cílem je zdůraznit bohatství a rozmanitost evropských kultur, jejich společné aspekty i tradice. Podle pořadatelů chce také poukázat na to, že Evropa byla centrem bohatého a rozmanitého uměleckého rozvoje a evropská města hrála významnou úlohu při tvorbě a šíření kultury.

Evropská komise uděluje vítězným městům peněžní cenu vytvořenou na počest iniciátorky projektu Meliny Mercouriové ve výši 1,5 milionu eur (asi 35,4 milionu korun).

Během trvání soutěže jsou pro každý rok vybrané dva členské státy, v roce 2028 to bude Česká republika a Francie. Za více než 35 let titul získala dvě česká města, v roce 2000 Praha a o 15 let později Plzeň.


 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi