Nastavení cookies

Objevte magii italské kresby vrcholné renesance a manýrismu

12.06.2023 17:03|příspěvkové organizace

Reprezentativní přehlídku italské kresby 16. století uvidí návštěvníci Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Výstava Magie kresby.

 

Italská kresba vrcholné renesance a manýrismu v českých a moravských veřejných sbírkách, kterou připravilo Muzeum umění Olomouc, představí od 15. 6. do 17. 9. 2023 díla z fondů Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Regionálního muzea v Teplicích, Arcibiskupství olomouckého, Muzea a galerie v Prostějově, Národního památkového ústavu, Univerzity Karlovy a Památníku národního písemnictví. 

 

 

Podle Leonarda da Vinci je v umění kresby a malby skryta „bílá magie", která je oproti „černé magii", proti níž a nepravým mágům Leonardo brojil, jediná vznešená a správná. Umělec je mág, tvůrce rovný Bohu: „Malíř chce vidět krásu, která jej obklopuje, může ji však sám i vytvářet. Je pánem a Bohem všeho viditelného, zlého i dobrého. Může vytvářet hory a údolí, nížiny a moře, které ve skutečnosti ani neexistují." 

 

Na kresbách s různými náměty – kresby figur, zvířat, přírodnin, krajin, architektury a podobně – mohou návštěvníci vysledovat jejich různé funkce od prvotního náčrtu, studie, přes propracovaný návrh (modello) až po soudobé kopie (ricordo) a napodobeniny. Tato funkční rozmanitost kresby je charakterizována rozdílnými technikami a styly, čímž jako druh výtvarného umění získává na výjimečnosti a atraktivitě. Zájemci se zároveň seznámí s jednotlivými malířskými dílnami (bottegami), které ovládaly italská městská centra. Dílny, kde vystavené práce na papíře vznikaly, se staly základem tradičního rozdělení italského malířství podle škol. Byť se každá ze škol vyznačovala svými formálními zvláštnostmi, navzájem se ovlivňovaly, takže v každé z nich lze nalézt i více stylů převzatých odjinud.

 

PUBLIKACE
Výstavu doprovází odborná publikace, kterou zpracovali Zdeněk Kazlepka z Muzea umění Olomouc a Martin Zlatohlávek z Univerzity Karlovy v rámci projektu podpořeného v letech 2020–2022 Grantovou agenturou České republiky. I když knížka vznikla až nyní, oba autoři ji původně koncipovali jako první část trojdílného katalogu italských kreseb z veřejných sbírek České republiky. Právě zveřejňovanému svazku totiž předcházejí dvě již dříve vydané publikace s názvy Múza pod nebesy – italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek (vydáno k výstavě v Moravské galerii v Brně) a Rozmanitosti kresby – italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách. 

VÝSTAVA: Magie kresby. Italská kresba vrcholné renesance a manýrismu v českých a moravských veřejných sbírkách
MÍSTO: Arcibiskupský zámek Kroměříž
VERNISÁŽ: 15. 6. 2023 v 16.30 

TRVÁNÍ: 15. 6. – 17. 9. 2023
POŘADATEL: Muzeum umění Olomouc
KONCEPCE: Zdeněk Kazlepka, Martin Zlatohlávek
KURÁTOR: Zdeněk Kazlepka
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Vlastimil Sedláček
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ: Petr Šmalec, Vladimír Vaca
PŘÍPRAVA EXPONÁTŮ: Jakub Barna, Alena Hejduková, Jiří Miláček
ZAPŮJČITELÉ: Arcibiskupství olomoucké, Moravská galerie v Brně, Muzeum a galerie v Prostějově, Národní galerie v Praze, Národní památkový ústav, Památník národního písemnictví, Regionální muzeum v Teplicích, Univerzita Karlova
 

Kontakt:
Tomáš Kasal

vedoucí referátu komunikace a marketingu MUO, tiskový mluvčí
T: +420 585 514 282, +420 602 671 477
E: kasal@muo.cz

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi