Nastavení cookies

Status umělce – úvodní jednání pracovní skupiny

23.06.2023 11:32|ministerstvo

Pracovní skupina k pracím na legislativním ukotvení statusu umělce se sešla na Ministerstvu kultury. 

 

Setkání Ministerstvo kultury naplánovalo poté, co se pečlivě seznámilo se všemi analýzami a podklady vytvořenými odbornými uskupeními. Analýzy byly financovány Ministerstvem kultury z Národního plánu obnovy z výzvy Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace. Celkem mělo Ministerstvo kultury k dispozici 16 studií za cca 5 milionů korun. Náměstek ministra kultury Ondřej Chrást spolu s vrchním ředitelem Milanem Němečkem konstatovali, že status umělce bude legislativně ukotven novelou zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury. To neznamená, že jde o do budoucna uzavřený proces, vše se neustále vyvíjí a Ministerstvo kultury je připraveno na vývoj reagovat. Ministerstvo kultury představilo rámec, ze kterého při přípravě bude vycházet. MK přistupuje k legislativnímu ukotvení statusu umělce jako k příležitosti, jak zohlednit specifika, rizika a omezení, s nimiž se umělci při své činnosti potýkají. Cílem je identifikovat nejohroženější skupiny uměleckých pracovníků a postupnými kroky zlepšit podmínky pro jejich činnost. Další jednání skupiny budou pokračovat v průběhu léta. 

 

Setkání se zúčastnili: 

Za Ministerstvo kultury: 

 • Ondřej Chrást, náměstek ministra kultury
 • Milan Němeček, vrchní ředitel sekce živého umění
 • Běla Bakulová, ředitelka kabinetu ministra
 • Zuzana Zahradníčková, ředitelka odboru knihoven, umění a kreativních odvětví
 • Jan Hubka, ředitel odboru legislativního a právního 

 

Za jednotlivé oblasti umění: 

 • Jakub Vedral (Asociace nezávislých divadel)
 • Ondřej Lipár (Asociace spisovatelů)
 • Vít Janeček (Asociace režisérů, scénáristů a dramaturgů)
 • Petr Blažek (Music Managers Forum a Svaz autorů a interpretů) 
 • Linda Svidró (Asociace tanečních umělců)
 • Vlasta Holéciová (Art-Gate, produkční a technické profese)
 • Anna Štičková (Asociace malých nakladatelů)
 • Ilja Šmíd (VŠE, Art Management)
 • Jana Návratová (Nadační fond pro taneční kariéru)
 • Johanka Lomová (spolek Skutek, výtvarné umění)
 • Adriana Světlíková, Tereza Lacmanová (Nová Síť, divadlo)
 • Yvona Kreuzmannová (české středisko ITI)
 • Jitka Hlaváčková, Helena Musilová (GHMP)
 • Markéta Málková (Vize tance)

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi