Nastavení cookies

Česká republika se stala členem dohody o kulturních stezkách Rady Evropy

12.07.2023 14:11|ministerstvo

Česká republika se po ročním statutu pozorovatele stala s účinností od 5. července 2023 plnohodnotným členem Parciální dohody o kulturních stezkách rady Evropy (EPA), což jí umožní mimo jiné např. účast na výročních zasedáních správní rady EPA s hlasovacím právem v záležitostech týkajících se certifikace kulturních stezek, dále příležitost k politické podpoře certifikovaných a kandidátských stezek na národní úrovni či příležitost požádat o zvláštní pomoc pro projekty národního zájmu. 

 

Nezanedbatelnou bude také pomoc odvětvím kultury a cestovního ruchu tvrdě zasažených koronavirovou krizí podporu zaměstnanosti, příliv know-how a nové možnosti sdílení dobré praxe s dalšími mezinárodními členy či export dobrého jména ČR v zahraničí. Členy EPA je v současné době 38 států.

 

Kulturní stezky Rady Evropy se poprvé představily v roce 1987. Jako první vznikla stezka Poutnických tras do Santiaga de Compostela, která se později stala modelem pro vytváření dalších kulturních stezek a souvisejících služeb v oblasti cestovního ruchu. V roce 1998 vznikl Evropský institut kulturních stezek v Lucembursku, který zkoumá nové projekty, monitoruje aktivity v této oblasti, koordinuje aktivity partnerských organizací a archivuje informační dokumenty. Každý projekt kulturní stezky musí naplňovat sérii kritérií a musí být zaměřen na evropské téma vyprávějící v průběhu cesty příběh založený na zvoleném tématu. Každé téma je nutné řešit v řadě spolupracujících projektů zahrnujících definované prioritní oblasti. Proces spolupráce na společném tématu představuje jeden z nejdůležitějších pilířů programu Kulturní stezky.

 

EPA spadá pod direktivu Rady Evropy, která rozhoduje o strategii programu a uděluje certifikaci „Kulturní stezka Rady Evropy“. Je otevřena členským a nečlenským státům Rady Evropy a jejím cílem je poskytovat politickou podporu národním, regionálním a místním iniciativám. V lednu roku 2023 bylo v rámci projektu k dispozici 45 certifikovaných kulturních stezek. Česká republika participuje na svém území na 11 z nich (Evropské Mozartovy stezky, Evropská stezka židovského dědictví, Evropská stezka cisterciáckých opatství, Evropská stezka historických termálních měst, Cíl Napoleon, Evropská stezka průmyslového dědictví, Stezka železné opony, Stezka osvobození Evropa, Stezky reformace, Stezka historických kaváren a Cyrilometodějská stezka).


 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi