Nastavení cookies

„Smetana 200“ - hudební svět si v příštím roce připomene 200. výročí narození slavného českého skladatele Bedřicha Smetany

12.07.2023 16:45|ministerstvo

V roce 2024 uplyne 200 let od narození Bedřicha Smetany – hudebního skladatele, který položil základy české hudby a v širším kontextu i české kultury. 

 

Ministr kultury Martin Baxa proto vládě dne 11. 7. 2023 předložil záměr programu „Smetana 200“ v rámci Roku české hudby 2024, který vláda schválila. Základním cílem programu je oslava osobnosti Bedřicha Smetany a jeho díla, šíření povědomí o jeho hudbě v České republice i zahraničí a v této souvislosti i propagace obrazu České republiky jakožto země s obrovským hudebním a kulturním potenciálem. Program bude spojovat projekty napříč kulturní sférou, podněcovat spolupráci a oslovovat co nejširší část veřejnosti prostřednictvím prestižních hudebních událostí až po podporu edukačních programů a zájmových aktivit.

Propagace do zahraničí by měla být koordinována ve spolupráci se zahraničními partnery. Soustředí se na oslovení jednak již osvědčených uměleckých a organizačních partnerů českých uměleckých subjektů, jednak partnerů žádoucích a prestižních, zejména v zemích prioritního zájmu zahraniční politiky ČR s využitím služeb organizací zřizovaných a kooperujících s MZV. „Dvousté výročí narození Bedřicha Smetany vnímám jako silný impuls k propagaci české kultury u nás i za hranicemi naší vlasti. Výročí je pro Českou republiku celonárodním tématem, které se neomezuje jen na oblast hudby, ale má světu ukázat Českou republiku jako kulturní velmoc a Bedřicha Smetanu jako skladatele světového formátu. V zahraničí bude projekt rovněž oslavou a propagací Smetanova díla v evropském i světovém kontextu, zároveň ale přispěje k mezinárodní prezentaci České republiky jako kulturní velmoci a posílení jejího renomé ve světě,“ řekl ministr kultury Martin Baxa. 

Projekt „Smetana 200“ je z důvodu kulatého jubilea zakladatele české národní hudby projektem stěžejním či pilotním, je ovšem zasazen do širšího rámce tzv. Roku české hudby. Do celého projektu se zapojí i další významné české kulturní instituce; např. Národní divadlo, Pražské jaro, Opera Europa, Česká centra, Český spolek pro komorní hudbu, další česká divadla a orchestry, Institut umění – Divadelní ústav, NIPOS, Unie českých pěveckých sborů a další. Nezbytným předpokladem pro dosažení všech cílů bude zapojení Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy a Českých center.

V roli administrátora a řešitele projektu bude vystupovat Česká filharmonie jako příspěvková organizace Ministerstva kultury v úzkém sepjetí s festivalem Smetanova Litomyšl, o. p. s., ve spolupráci a vzájemné koordinaci s Institutem umění – Divadelním ústavem jako administrátorem Roku české hudby. 

Program se neomezuje pouze na výroční smetanovský rok, už od roku 2022 jej avizují přípravné programy na smetanovská témata. Kromě živých kulturních akcí díky němu vzniknou edukační materiály, publikace a hudební nahrávky, které umožní další naplňování cílů projektu i po jeho ukončení. 

Usnesením vlády je na celý projekt Smetana 200 určeno 200 milionů korun.  


 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi