Nastavení cookies

Vyšší návštěvnost i zájem o speciální prohlídky a program – státní hrady a zámky vstupují do druhé poloviny léta

02.08.2023 17:10|příspěvkové organizace

Jako optimistickou hodnotí zatím památky ve správě Národního památkového ústavu letošní návštěvnickou sezonu. Za prvních sedm měsíců navštívilo státní hrady, zámky a další památky celkem 2 348 761 návštěvníků. 

 

To je o desetinu víc než ve stejném období loni. Po období covidu se turisté na památky postupně vracejí. Přibývá školních výletů a zájezdů seniorů. Zvyšuje se počet domácích i zahraničních turistů, hlavně ze sousedních zemí. 

 

Za měsíc červenec přišlo na státní hrady a zámky celkem 975 tisíc návštěvníků. Tradičně nejvytíženějšími dny jsou státní svátky 5. a 6. července.  

Nejvíc návštěvníků v letošním roce zavítalo na tradičně nejnavštěvovanější zámky Lednice, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, hrady Karlštejn a Bouzov, do Květné zahrady v Kroměříži, na hrad Trosky, zámky Valtice a Sychrov a hrad Pernštejn. Oproti loňsku je navštívilo většinou o 10 až 20 procent zájemců víc.

 

Počet návštěvníků a meziroční srovnání

 

1-7/23

1-7/22

23/22

1-7/19

23/19

SZ Lednice

190 731

177 525

107 %

216 494

88 %

SZ Český Krumlov

131 786

102 890

128 %

216 709

61 %

SZ Hluboká n. Vltavou

111 437

95 000

117 %

163 619

68 %

SH Karlštejn 

101 996

87 881

116 %

122 486

83 %

SH Bouzov

65 378

54 031

121 %

60 324

108 %

Květná zahrada v Kroměříži

65 033

56 946

114 %

113 429

57 %

SH Trosky

58 913

49 888

118 %

68 792

86 %

SZ Valtice

54 673

37 776

145 %

87 917

62 %

SZ Sychrov

48 473

51 713

94 %

57 716

84 %

SH Pernštejn

48 064

48 557

99 %

50 588

95 %

I přes narůstající zájem nedosahují aktuální počty návštěvníků čísel z období před covidem. Celková návštěvnost objektů NPÚ za letošní leden až červenec činí 80 % návštěvnosti za stejné období roku 2019. 

Za celý rok 2019 pak navštívilo státní hrady a zámky celkem 5 milionů lidí. Za celý rok 2022 to bylo 3,8 milionu. 

 

Takřka trojnásobný počet návštěvníků oproti loňsku přivítal letos hrad Kunětická hora. Ikonická památka východních Čech prošla rozsáhlou obnovou, díky které se od května opět otevřel hradní palác a návštěvníci se vůbec poprvé v novodobé historii dostanou i do jeho severního křídla.

Díky dvěma novým prohlídkovým trasám a od dubna nově zpřístupněným prostorám se zdvojnásobil zájem návštěvníků o klášter Kladruby. Rozsáhlá rekonstrukce tam skončila symbolicky v roce 300. výročí úmrtí architekta Jana Blažeje Santini–Aichela a přinesla také jedinečné archeologické nálezy. 

Velký nárůst zájmu veřejnosti zaznamenal zámek Ploskovice, který se představil s obnovenou fasádou. Lidé ho mohou letos naposledy navštívit v neděli 27. srpna. Kvůli reinstalaci hlavní prohlídkové trasy se zámek do poloviny příštího roku uzavře.

Nově zpřístupněné prostory a prohlídkové trasy lákají od července návštěvníky také v klášteře Plasy a na zámku v Telči. I v těchto památkách skončily rozsáhlé obnovy a nabízí díky tomu unikátní zážitky.  

Letošní rok je z pohledu množství dokončených obnov na památkách ve správě NPÚ mimořádný. Nové návštěvnické centrum a dosud nepřístupné suterénní prostory otevřel na jaře pro návštěvníky ikonický hrad Karlštejn

Pokračuje také rekonstrukce zámku v Litomyšli (hlavní prohlídková trasa zůstává otevřená) a obnova zámecké zahrady v Lysicích, která se veřejnosti v plné kráse představí v dubnu 2024. 

 

Během letních prázdnin mají památky ve správě NPÚ maximální návštěvnický provoz, rozšířily návštěvní hodiny i prohlídkové okruhy například o večerní prohlídky skleníků na Konopišti, komentované prohlídky bečovských zámeckých interiérů a mnoho dalšího. 

Řada objektů má otevřeno po celý týden včetně v pondělí. Turisté mohou v celotýdenním režimu navštívit například státní hrad a zámek Horšovský Týn, Růžovou zahradu a skleník na zámku Konopištězámek Sychrovhrad Troskyhospitál Kukszámek Ratibořice a další. 

Podrobnosti o návštěvní době a prohlídkových trasách jsou na webových stránkách jednotlivých památek, kde je možné si také online zakoupit vstupenky. 

 

Návštěvníky oblíbenými a vyhledávanými akcemi jsou tematické a speciální kostýmované prohlídky a také mimořádné kastelánské prohlídky. 

 

Během celého srpna i dalších měsíců jsou památky místem mimořádných kulturních akcí – koncertů, divadelních představení. 

Například hrad Trosky hostí koncerty a divadelní představení každý týden, mimořádný koncert dobové hudby zazní v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti, koncert Musica Harachiana pak na zámku Raduň. Přehled všech plánovaných akcí nabízí web npu.cz.

 

Vrcholem hlavní návštěvnické sezony bude 26. srpna už tradiční Hradozámecká noc. Koná se od roku 2010 a památky během ní zůstávají otevřené i v noci a nabízí speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení nebo ohňostroje. V letošním roce se do Hradozámecké noci zapojuje celkem 79 nejen státních objektů z celé republiky. Hlavním centrem je státní zámek Hrádek u Nechanic, který připomíná významný šlechtický rod Harrachů. Tomu se věnuje také 13. ročník úspěšného projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů

 

Národní památkový ústav, který spravuje víc než sto většinou národních kulturních památek, si letos připomíná 20 let své existence. Je odbornou organizací památkové péče v ČR, má statut výzkumné organizace, přispívá k ochraně a obnově památek, a to nejen těch, které sám spravuje. 20 let činnosti NPÚ představí speciální putovní retrospektivní výstava.

 

 

Kontakt: 
Blanka Černá

tisková mluvčí NPÚ
T: 724 511 225
E: cerna.blanka@npu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi