Nastavení cookies

Ministerstvo kultury vypsalo novou dotační výzvu na další rozvoj digitalizace v oblasti knihoven

18.08.2023 11:05|ministerstvo

Ministerstvo kultury vypsalo další dotační výzvu financovanou z Národního plánu obnovy. V rámci iniciativy Digitalizace kulturního a kreativního sektoru je otevřeno dotační řízení, jehož cílem je rozvoj a obnova digitalizační infrastruktury knihoven jako správců kulturního a znalostního bohatství.

 

Digitalizace knihovních fondů je důležitým krokem, který je možno realizovat v takovém rozsahu právě díky Národnímu plánu obnovy. Je cestou, jak bezpečně prezentovat a zpřístupnit vzácné dokumenty, knihy a další zdroje vědění a poznání co nejširšímu spektru čtenářů a badatelů,“ říká ministr kultury Martin Baxa a dodává: „Zároveň umožňuje uchování této cenné součásti kulturního dědictví pro další generace.

Cílovou skupinou této výzvy jsou Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně. Obě knihovny se ve spolupráci podílejí na tvorbě a naplňování digitalizační strategie a standardů v oblasti knihovních fondů na celonárodní úrovni a provozu Národní digitální knihovny. Jejím prostřednictvím poskytují veřejnosti přístup k dokumentům v digitální podobě a dalším svým službám. 

Od zahájení provozu Národní digitální knihovny, tedy téměř za 10 let, nedošlo k modernizaci softwaru, ani k zásadní modernizaci hardwaru digitalizační linky, proto je výzva v této první fázi určena právě Národní knihovně České republiky a Moravské zemské knihovně v Brně. Na rok 2024 je plánována výzva na podporu dalšího rozvoje digitalizačních pracovišť krajských knihoven.

Cílem výzvy je podpora dlouhodobého uchování digitálního obsahu, jeho zpřístupnění a využití technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí. Výzva se zaměřuje také na optimalizaci a zefektivnění technologie systémů digitalizace, podporu konverze dat do nových formátů nutných pro moderní způsob zpřístupnění a uložení digitálního obsahu a další rozvoj České digitální knihovny a Centrálního portálu knihoven jako centrálních systémů knihoven pro zpřístupnění digitálního obsahu novodobých fondů.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu MK v období od 15. 8. 2023 od 9:00 hod. do 20. 9. 2023 do 15:00 hod.

Odkaz na výzvu: https://www.mkcr.cz/dalsi-rozvoj-digitalizace-v-oblasti-knihoven

 

 


Kontakt:
Jana Zechmeisterová

tiskové oddělení
Ministerstvo kultury České republiky
T: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi