Nastavení cookies

Tisková konference k EHD 2023

28.08.2023 12:50|ministerstvo

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a město Poděbrady Vás u příležitosti zahájení Dnů evropského dědictví 2023 v ČR zvou na tiskovou konferenci, která se uskuteční v úterý 5. září 2023 od 10 hodin na Ministerstvu kultury.

 

Registrace na webových stránkách EHD.

Představitelé Sdružení a města Poděbrady Vás podrobněji seznámí s jednotlivými body programu Národního zahájení EHD v Poděbradech, s národním tématem pro letošní ročník EHD, s celkovou přípravou EHD 2023 v ČR a s udělením letošních titulů Nositel tradice lidových řemesel.

EHD je celoevropská akce konaná pod patronací Rady Evropy, každoročně se jí účastní na 50 států Evropské kulturní konvence a jejím posláním je propagace historického dědictví, které vzniklo v evropské i naší národní tradici. 

Dny evropského dědictví budou probíhat v České republice od 9. do 17. září 2023.
Národní zahájení se bude konat v sobotu 9. září od 11 hodin v Poděbradech.
Národní téma EHD v ČR: Život v památkách

____________________________________________________________________________________      

Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) se v Evropě konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a řadí se k významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským událostem.

Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. V České republice se nezpřístupňují jen oficiálně prohlášené kulturním památky, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov (radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně.

___________________________________________________________________________________

 

Co všechno lze nalézt na www.ehd.cz

  • katalog všech památek a akcí přihlášených k EHD 2023 
  • podrobné informace o národním zahájení EHD 2023 v Poděbradech
  • plakát vydávaný k EHD, mobilní Aplikace k EHD
  • obecné informace o EHD, informace o udílení titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ 

_________________________________________________________________________________

 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je zájmové sdružení právnických osob. Účelem a cílem této dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace je aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování kulturního dědictví, zejména pak pro regeneraci území historických sídel včetně zlepšování stavu životního prostředí, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale udržitelné využívání.

 

 


Více informací:
Mgr. Květa Vitvarová

ředitelka
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Opletalova 29, 110 00 Praha 1
T: 224 213 166
FAX: 602 201 112, 
E: info@shscms.cz
W: www.historickasidla.cz,www.ehd.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi