Nastavení cookies

Ministr kultury navštívil Ústecký kraj – Terezín a Litoměřice

01.09.2023 10:58|ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa se v Terezíně sešel se starostou René Tomáškem, aby si prohlédl nejvíce postižená místa v Žižkových kasárnách, která se konečně, spolu s dalšími památkami v této oblasti, dočkají rekonstrukce.

 

Terezín je původně unikátní pevnostní město, stejně jako Josefov. V případě Terezína jde i o jeho minulost židovského ghetta, kterým se stal v roce 1941. Jde tedy o místo s mimořádně pohnutou historií, které dlouhá léta čeká na obnovu a čelí chátrání památek. Jsem rád, že budoucnost těchto míst se intenzivně řeší a že stát zachování této památky zajistí,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

 

 

 

 

 

V průběhu příštích deseti let bude stát financovat záchranu ohrožených objektů v Terezíně a Josefově, které jsou v havarijním stavu. Jedná se o společný projekt Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva kultury zpracovaný v úzké součinnosti s Ministerstvem financí. Celková výše nákladů dosáhne až ke 3 miliardám Kč, přičemž Ministerstvo kultury pro tyto účely poskytne 1,73 miliardy Kč ze svého Havarijního fondu, který bude pro tento případ finančně posílen resortem financí.

 

Sanační práce by měly v příštích pěti letech zastavit další destrukci šestice kulturních památek v havarijním stavu. V Terezíně jsou to Žižkova kasárna, Zbrojnice, Proviantní sklad a Vojenská nemocnice, v Josefově pak Čtvercová kasárna a tamní Vojenská nemocnice. 

 

V Ústeckém kraji ministr Baxa zavítal také do Litoměřic, kde se setkal se starostou Radkem Löwy a místostarostou Jiřím Adámkem. Diskutovali zejména budoucí plány, a to návrh Ministerstva kultury České republiky na prohlášení Staré radnice královského města Litoměřice za národní kulturní památku. Oprava jedné z nejcennějších renesančních památek v Ústeckém kraji, kde sídlí Oblastní muzeum v Litoměřicích, byla dokončena v letošním roce a většinu nákladů pokryla dotace Integrovaného operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie. Novou expozici zaměřenou na historii Litoměřicka by si tak návštěvníci mohli prohlédnout v roce 2026.

 

Dalším tématem byla budoucnost a možnosti nového Kulturně kreativního centra, které vznikne v bývalém objektu Vojenské ubytovací a stavební správy. Centrum má motto založené na 4K – Kultura, Kreativita, Kooperace a Kvalita a podle harmonogramu projektu se s jeho dokončením počítá v prosinci 2025. Přestavba poskytne dostatek zázemí pro všechny obory zdejší Základní umělecké školy, pořádání významných kulturních akcí, koncertů, představení, výstav, workshopů a dalších aktivit. Projekt zároveň zahrnuje záchranu historického objektu, který má díky svému strategickému umístění velký potenciál pro rozvoj života v centru města. Ministerstvo kultury ho podpořilo z prostředků Národního plánu obnovy částkou 107 milionů Kč.

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi