Nastavení cookies

Ing. Emil Pražan (15. 10. 1928 - 27. 8. 2023)

30.08.2023 16:11|příspěvkové organizace

S velkou lítostí jsme přijali zprávu, že 27. srpna 2023 zemřel Ing. Emil Pražan, legendární osobnost českého amatérského filmu, která se této specifické autorské oblasti věnovala s velkým nasazením a obdivuhodnou erudicí více než šedesát let. 

 

Do organizovaného amatérského hnutí se Emil Pražan výrazně zapojil v rámci Filmového klubu ROH v Hradci Králové, v jehož vedení působil od roku 1958. Při organizování klubové činnosti kladl vždy velký důraz na zajištění kvalitního vzdělávání filmových amatérů. Tato snaha byla završena v roce 1963 založením Krajské konzervatoře pro film a fotografii – první školy tohoto typu v republice, pro kterou se podařilo získat coby vedoucího lektora prof. Jána Šmoka, pedagoga pražské FAMU. Na základě úspěšně realizovaných vzdělávacích programů a kvalitativního vzestupu aktivit domovského klubu působil Emil Pražan od roku 1964 jako metodik amatérského filmu v Krajském osvětovém středisku v Hradci Králové a podobnou pozici zastával na celostátní úrovni v letech 1977-1990 v Ústavu pro kulturně výchovnou činnost, kterého je nynější Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) nástupcem.

Emil Pražan spolupracoval v minulých letech s Národním filmovým archivem na realizaci několika rozsáhlých rozhovorů (mj. Galerie amatérských filmařů), v nichž zajímavým a často vtipným způsobem popsal mechanismy fungování amatérského filmového hnutí především v druhé polovině dvacátého století, a nebo carte blanche amatérských filmů zasazenou do programu kina Ponrepo. Emil Pražan dlouhodobě spolupracoval s NIPOS jako člen odborných rad pro amatérský a nezávislý film, konzultant dramaturgického a metodického směřování celostátní přehlídky filmové tvorby České vize, a nestor komunity amatérských filmařů.

Emil Pražan byl autorem mnoha historiografických publikací reflektujících vývoj amatérského hnutí v Československu. Za všechny můžeme zmínit Stoletou cestu amatérského filmu (2018), a Kroniku českého amatérského filmu (2005). Za svůj život vydal několik desítek odborných a metodických publikací věnovaných filmové tvorbě. Několik dekád působil jako pravidelný člen odborných porot amatérských přehlídek a festivalů. Emil Pražan je laureátem Ceny Ministerstva kultury za celoživotní přínos amatérskému filmu. 

Poslední rozloučení s Emilem Pražanem proběhne 10. 9. od 16:00 v pražské Unitarii, Anenská 5, Praha 1. Nadhled, humor a erudice pana Emila Pražana nám všem budou chybět. 

Kontakt:
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Fügnerovo náměstí 1866/5, P. O. Box 12
120 21 Praha 2 | Czech Republic
T: + 420 221 507 976
E: zbornikova@nipos.cz
W: www.nipos-mk.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi