Nastavení cookies

V Národním muzeum se dnes uskutečnila konference Digitalizace v paměťových institucích

06.09.2023 17:08|ministerstvo

Konference Digitalizace v paměťových institucích je realizována v rámci jedné z výzev Národního plánu obnovy. Pořádá ji Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Národního muzea a Ministerstvo kultury České republiky. Je jednou z aktivit na podporu nově vyhlášené výzvy Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II.

 

„Jsem velmi rád, že díky Národnímu plánu obnovy můžeme podpořit takové aktivity jako je digitalizace kulturního dědictví. Jde o projekty, které myslí do budoucna, a nejen umožní dostupnost kulturních hodnot mnohem širšímu spektru zájemců, ale také zajistí jejich uchování pro další generace,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Místo konání konference je symbolické už proto, že Národní muzeum už svoje sbírky úspěšně digitalizuje. A právě digitalizace například umožnila zájemcům z celého světa virtuálně se procházet po historické budově Národního muzea a poznat významné části našeho kulturního dědictví. Výrazná je i role Národního muzea při nastavování standardů celého digitalizačního procesu.

Na konferenci zazněly jednak odborné příspěvky jako např. přednáška Ladislava Bezděka  z Národního památkového ústavu k digitalizaci v paměťových institucích, téma digitální fotoreprodukce malířských a sochařských děl v podání Davida Steckera z Národní galerie Praha nebo téma digitalizace kinematografických záznamů Marka Jíchy z Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. A nechyběly ani příklady dobré praxe těch, kteří už s digitalizací mají zkušenosti. Podělili se o ně úspěšní účastníci minulé výzvy na digitalizaci kulturních statků a národních kulturních památek: projekt Digitalizace v Galerii výtvarného umění v Ostravě prezentoval ředitel galerie Jiří Jůza, projekt 15 let digitalizace historických fondů ve Vědecké knihovně v Olomouci Rostislav Krušinský, projekt digitalizace audiovizuálních záznamů Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě představil Aleš Kapsa. 

V rámci iniciativy Digitalizace kulturního a kreativního sektoru je celkově alokováno 800 milionů korun. Tato částka je rozložena do jednotlivých výzev týkajících se digitalizace: digitalizace knihoven, digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek a digitalizace kulturního obsahu v paměťových institucích. V minulém roce byla vypsána výzva Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I. Do výzvy se přihlásilo 33 institucí a dohromady bylo podáno 41 žádostí. 30 žádostí bylo podpořeno a na digitalizaci kulturního obsahu tak putovalo bezmála 74 milionů korun. V srpnu byla nově vyhlášena výzva na digitalizaci knihoven, v září nová další výzva na digitalizaci kulturních statků a národních kulturních památek a digitalizaci v oblasti vizuálního umění a architektury.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi