Nastavení cookies

CENY THÁLIE 2023

08.09.2023 13:40|příspěvkové organizace

Ceny Thálie vyhlašuje a pořádá od roku 1994 Herecká asociace (dále HA), nezávislá profesní odborová organizace výkonných umělců s působením na území České republiky.

 

Letos se budou Ceny Thálie udělovat po třicáté, a to v sobotu 30. září od 20 hodin, opět v historické budově Národního divadla v Praze pod záštitou Ministra kultury České republiky Martina Baxy a s podporou Ministerstva kultury. V průběhu ceremoniálu, který bude v přímém přenosu vysílat Česká televize na programu ČT1, bude vyhlášeno 19 laureátů.

Výroční Ceny Thálie se udělují v šesti kategoriích. 

Tradičně se udělují Ceny Thálie ve čtyřech kategoriích – v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a jiných hudebnědramatických žánrů – a to za mimořádné jevištní výkony, které vznikly v České republice v období, za které se ceny ten rok udělují. V každé z těchto kategorií se oceňují zvlášť ženské a mužské výkony, které posuzují oborové odborné poroty, jmenované prezidiem HA. Na výroční Cenu Thálie mohou aspirovat i zahraniční umělci účinkující v českých divadlech. (Statut Cen Thálie je k dispozici na https://cenythalie.cz/o-cenach-thalie/statut/)

Od roku 2020 se oceňují také samostatně mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla a v oboru loutkového divadla. V každé z těchto kategorií je udělena pouze jedna cena. Pro muže a ženy dohromady.

Pro 30. ročník Cen Thálie bylo určeno hodnocené období v rozmezí od 1. července 2022 do 30. června 2023.

Oborové odborné poroty rozhodují postupně o tzv. „širších nominacích“, které jsou také zveřejňovány (objeví se pomocí titulku během přímého přenosu a jsou vytištěné v magazínu Cen Thálie a na internetových stránkách) – a především o tzv. „užších nominacích“, z nichž je vybrán nositel či nositelka Ceny Thálie – do tohoto finále postupují v každé z tradičních kategorií 3 umělkyně a 3 umělci, v kategoriích alternativního divadla a loutkového divadla 5 umělkyň a umělců jako celek. 

Rozhodování o udělení ceny Thálie za mimořádné jevištní umělecké výkony je svěřeno výhradně odborným porotám. Jejich členové rozhodnou o laureátech v tajném hlasování přímo až v den vyhlášení v Národním divadle, za účasti státního notáře a zástupce HA.

Předsedkyní činoherní poroty je Jana Paterová, operní porotu vede Zbyněk Brabec, baletní Roman Vašek, muzikálově-operetní Zdeněk Barták, porotu alternativního divadla Kateřina Rathouská a předsedkyní loutkářské poroty je Kateřina Dolenská.  

V letošním ročníku bude opět předána Cena České akademie divadelníků, která bude udělena mezioborově za mimořádný přínos českému divadelnímu umění, a to na základě dvoukolového elektronického hlasování. Právo hlasovat v obou kolech mají členové ČAD. 

Stejně jako dosud, využije i tentokrát prezidium HA svou možnost udělit ceny za celoživotní umělecké mistrovství. V letošním ročníku to budou dvě ceny v oboru činohry pro Danielu Kolářovou a Stanislava Šárského. Po jedné ceně v dalších oborech, v opeře pro Jana Hladíka, baletu, tanci a pohybovém divadle pro Miroslavu Pešíkovou a v muzikálu, operetě a jiných hudebnědramatických žánrech pro Františka Zacharníka. 

Mimořádně bude letos udělena ještě jedna cena za celoživotní mistrovství i v oboru muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry. Také bude udělena Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi a Cena pro mladého umělce či umělkyni do 33 let v oboru činohry.  

Už tradičním partnerem HA při slavnostním udílení Cen Thálie je Národní divadlo v Praze. 

Stálými partnery jsou Nadace Život umělce a Nadace Munzarových.

Hlavním partnerem Cen Thálie je INTERGRAM, kolektivní správce práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, kterého v roce 1990 založili sami nositelé práv. Jeho základním posláním je propojování nositelů práv s uživateli jejich tvorby. Tak zajišťuje, aby umělci a výrobci v Česku i v zahraničí získali spravedlivou odměnu za užití svých výkonů a záznamů.

 

Hlavním mediálním partnerem Herecké asociace je Česká televize, mediálním partnerem pak Český rozhlas Dvojka.

 

Různobarevné skleněné Ceny Thálie tradičně vyrobila a Herecké asociaci věnovala

Sklárna LASVIT AJETO ze severočeské Lindavy.

 

Novým partnerem se pak stala společnost My Dva holding, která se věnuje navrhování a realizaci komerčních, školních a bytových interiérů.

Režii přenosu má opět na starosti Roman Petrenko. Scénář v dramaturgii Herecké asociace (Jaroslav Someš a Ondřej Kepka) píše Barbora Suchařípová. 

 

K vyhlášení Cen Thálie 2023 vydá Herecká asociace opět programový Magazín, který bude bezplatně k dispozici hostům galavečera v Národním divadle.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akreditace na vyhlášení Cen Thálie

Novináři se mohou na slavnostní vyhlášení akreditovat od 11. 9. do 20. 9. na e-mailové adrese: press@cenythalie.cz 

Vzhledem k novinářskému zájmu, který převyšuje možnosti hlediště Národního divadla (zejména v parteru a v prostoru pro fotografy), vyhrazuje si Herecká asociace právo přidělit akreditace podle svého uvážení. Přihlédnuto bude především k významu a zaměření médií, jejichž zástupci se o akreditaci ucházejí, k datu podání žádosti, a také k dosavadní spolupráci s Hereckou asociací na propagaci Cen Thálie. 

AKREDITACE budou vybraným píšícím a obrazovým zástupcům médií potvrzeny do 22. 9. 2023 elektronickou poštou na udané e-mailové adresy. (Bez tohoto potvrzení je marné usilovat o přístup na vyhlášení.) K vyzvednutí budou pak udělené akreditace v den vyhlášení Cen Thálie, tedy 30. září od 19.15 do 19.45 ve foyer Národního divadla. Slavnostní večer a současně přímý přenos České televize začíná ve 20 hodin, vstup do hlediště bude možný jako obvykle pouze do 19.55! 

 

Herecká asociace děkuje zástupcům novinářské obce za jejich zájem a pochopení a zároveň prosí, aby co nejdříve po této tiskové konferenci a potom i po slavnostním vyhlášení Cen Thálie dali vědět na výše uvedenou e-mailovou adresu jejího zástupce press@cenythalie.cz, kdy a kde zveřejnili své příspěvky, které souvisejí s Cenami Thálie 2023.

 

Více informací, včetně aktualit a zajímavostí o Cenách Thálie lze získat:

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi