Nastavení cookies

Předávání titulu Nositel tradice lidových řemesel a certifikátu o zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR v roce 2023

11.09.2023 12:51|ministerstvo

U příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Poděbradech byl slavnostně předán titul Nositel tradice lidových řemesel 2023 nově oceněným řemeslníkům.

 

Z rukou ministra kultury Mgr. Martina Baxy převzali titul tito řemeslníci:

 

  • Markéta Bartáková, Praha ˗ obor pletení ze slámy,
  • Jarmila Kraváčková, Babice ˗ obor výšivka na výřez
  • Milan Michna, Brno ˗ obor tradiční kovářství
  • Marie Vachunová, Velká nad Veličkou ˗ obor vázání šátků, šití a údržba horňáckých krojů
  • Martin Volf, Koloveč ˗ obor lidová hrnčina

 

Součástí sobotního ceremoniálu bylo také předání certifikátu k novému zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Nově zapsány jsou „Masopustní mečové tance na Uherskobrodsku“. Navrhovatelem nominace bylo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, certifikát převzal osobně ředitel muzea PhDr. Ivo Frolec.

 

 

Při této příležitosti byla v pátek 8. září v Městské knihovně v Poděbradech zahájena výstava Nositelé tradice lidových řemesel prezentující osobnosti oceněných řemeslníků a výsledky jejich práce. Výstavu slavnostně zahájil náměstek ministra kultury Mgr. Milan Němeček, Ph.D. spolu s ředitelem Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici PhDr. Martinem Šimšou, Ph.D. Na výstavě jsou prezentovány výrobky letos oceněných řemelsníků i výrobky Nositelů z předchozích ročníků. V rámci výstavy je připomenut také Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Výstava potrvá do 30.9. 2023.


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi