Nastavení cookies

Centrum Romů a Sintů v Praze zná realizátora rekonstrukce svého sídla

12.09.2023 15:12|příspěvkové organizace

Muzeum romské kultury vybralo stavební společnost, jenž zrekonstruuje vilu pro nově vznikající Centrum Romů a Sintů v Praze. Dnes, tj. 12. 9. 2023, byly prostory předány a započnou stavební práce. Rekonstrukce by měla být dokončena v srpnu příštího roku. 

 

Muzeum romské kultury dlouhodobě usilovalo o rozšíření svých aktivit na území Prahy tak, aby i zde bylo možné prezentovat a navazovat na mnohaletou odbornou a kulturní činnost Muzea v Brně. S touto myšlenkou vznikl projekt Centra Romů a Sintů v Praze (dále jen CRSP). Ten je realizován od roku 2020, doposud však neměl své fyzické sídlo. V roce 2019 dostalo Muzeum romské kultury do správy objekt, v jehož prostorách má sídlo CRSP vzniknout. Jedná se o funkcionalistickou vilu na Velvarské ulici v Praze-Dejvicích. Pro potřeby vznikajícího Centra je nutné vilu zrekonstruovat. 

Právě z toho důvodu byla 13. 6. 2023 vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka na rekonstrukci této budovy. Termín pro podání cenových nabídek byl do 27. 7. 2023. Muzeum romské kultury obdrželo prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) 9 cenových nabídek. 

Vítěznou firmou, která splnila veškeré požadavky a nabídla nejnižší cenu, se stala společnost První KEY – STAV, a.s. Rekonstrukci vyčíslila na 39 688 000,- Kč vč. DPH.

Termín dokončení rekonstrukce a předání stavby k užívání by dle smlouvy měl být za 11 měsíců.  Projekt Centrum Romů a Sintů je finančně podpořen Norskými fondy. 

K rekonstrukci vily se vyjádřil ministr kultury Martin Baxa. „Věřím, že se rekonstrukce vily v pražských Dejvicích pro účely Centra Romů a Sintů bude dařit stejně jako u Památníku v Letech u Písku. Považuji tyto aktivity za mimořádně důležité pro naši společnost. Od plánovaného otevřením pražského centra si slibuji vznik skutečně komunitního centra pro Romy i neromy, kde budou mít obyvatelé metropole možnost setkávat se s unikátní romskou kulturou, i se společně věnovat aktuálním společenským tématům, jako např. reflexi současného postavení Romů a vývoje vztahů romské a majoritní společnosti. Ministerstvo kultury projekt finančně podpořilo i prostřednictvím národních zdrojů ve výši 18 milionů korun,“ řekl ministr kultury. 

 

Autor vizualizací: Adam Rujbr Architects

 

Kontakt:
Karolina Spielmannová 
T: 775 407 065
E: media@rommuz.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi