Nastavení cookies

Jiří Valoch se stal laureátem Le Prix d'honneur Bernard Heidsieck-Centre Pompidou

11.09.2023 14:39|příspěvkové organizace

Český umělec, kurátor a donátor Jiří Valoch byl ve čtvrtek 7. září 2023 vyhlášen nositelem mezinárodního ocenění Le Prix d'honneur Bernard Heidsieck-Centre Pompidou za mimořádný přínos v oblasti užití textu v intermediální umělecké praxi mimo kontext tradiční literatury. 

 

Jiří Valoch v nedávné minulosti rovněž daroval významnou část své umělecké sbírky a archivu Moravské galerii v Brně.  „Prestižní ocenění potvrzuje, že vedle Leoše Janáčka a vily Tugendhat je právě Jiří Valoch v zahraničí nejznámějším reprezentantem brněnské umělecké avantgardy,“ říká Ondřej Chrobák, hlavní kurátor Moravské galerie.

Mezinárodní cenu pojmenovanou po francouzském experimentálním umělci a protagonistovi sound poetry Bernardu Heidsieckovi (1928–2014) vyhlašuje od roku 2017 pařížské muzeum moderního umění Centre Pompidou. Tato cena má unikátní pozici mezi ostatními literárními oceněními svým zaměřením na autorky a autory, jejichž tvorba přesahuje standardní knižní formy literatury, například do oblasti zvukové a vizuální poezie, performance, digitální literatury nebo rozhlasové tvorby. V minulých letech se jejími nositeli stali přední představitelé experimentální poezie a konceptuálního umění jako jsou John Giono, Franz Mon, Clemente Padín, Gerhard Rühm nebo Esther Ferrer.

Jiří Valoch (narozen 1946 v Brně, nyní žije v Ludíkově v Moravském krase) je umělec, kurátor a donátor. V letech 1965 až 1970 studoval bohemistiku, germanistiku a estetiku na tehdejší Univerzitě J. E. Purkyně. Vizuální poezii se věnuje od roku 1964, udržoval úzký kontakt s Josefem Hiršalem, Bohumilou Grögerovou a Jiřím Kolářem, hlavními propagátory a protagonisty tohoto mezinárodního uměleckého hnutí v tehdejším Československu.  Jiří Valoch vytvářel nejprve pomocí psacího stroje nesémantické organizované vizuální struktury, které podléhaly ryze estetickým principům. Z tohoto období pochází například jeho mezinárodně oceňované Optické básně.  Od konce 60. let k médiu strojopisu přibyly také nové typy vyjádření: kresba, autorská kniha, fotografie a performance. V roce 1975 vyšla Valochova první umělecká monografie, a to v edici Poesia Visiva v nakladatelství Beniamina Carucciho v Římě, shrnující jeho fotografické koncepty. Paralelně se věnoval kurátorským aktivitám – od poloviny 60. let připravil mnoho klíčových výstavních projektů. Mezi nejdůležitější patří bezpochyby výstava Computer Graphic z roku 1968, jež byla vůbec první výstavou počítačového umění realizovanou ve Východním bloku, nebo podílení se na neoficiální výstavní akci Biely priestor v bielom priestore uměleckého tria Filka, Lakyho, Zavarského v roce 1974. Mezi jeho další kurátorské počiny patřily výstavy Stanislava Kolíbala, Evy Kmentové, Karla Malicha nebo například Milana Knížáka, které měl možnost uspořádat v období politického tání v 80. letech v prostorách Domu umění města Brna. Jeho vlastní práce však nebyly za normalizace v Československu prakticky vystavovány v kontrastu s pozorností, jíž se jeho tvorbě dostávalo v zahraničí. Jiří Valoch vytvořil a udržoval rozsáhlý internacionální network s kontakty na neoavantgardní umělce a teoretiky na obou stranách tzv. železné opony. Měl blízko k reprezentantům hnutí Fluxus, účastnil se Nových tendencí v Záhřebu nebo aktivně participoval na činnosti argentinské radikální kulturní platformy CAyC. V roce 2002 po téměř třiceti letech opustil kurátorské místo v brněnském Domě umění a nyní pokračuje v práci jako nezávislý kurátor s neutuchajícím zájmem o projevy konceptuálního umění a geometrické abstrakce na poli nejmladší umělecké generace. 

Svou uměleckou sbírku a archiv, v němž jsou zastoupeni jeho přátelé umělci a umělkyně z celého světa, věnoval v roce 2002 Národní galerii Praha (4 000 položek) a mezi lety 2013 a 2017 Moravské galerii v Brně (15 000 položek). Tento dar, který se v roce 2015 stal základem stálé expozice Moravské galerie v Brně s názvem ART IS HERE: Nové umění po roce 1945, přispěl k etablování konceptuálního umění v rámci českých muzejních a galerijních sbírek. V současnosti Moravská galerie pracuje na kompletní digitalizaci Valochova archivu, který bude následně zpřístupněn on-line na webu Moravské galerie. 

 

Moravská galerie v Brně
6 budov | 1 galerie
www.moravska-galerie.cz 
www.fb.com/moravskagalerievbrne 
www.instagram.com/moravskagalerie

 

Kontakt:
Bohdana Slezák Holešová
E: tisk@moravska-galerie.cz
M: +420 724 516 672

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi