Nastavení cookies

Česká republika chce být v roce 2026 hlavním hostem mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem

13.09.2023 20:50|ministerstvo

Vláda dnes schválila záměr prezentace České republiky jako hlavní hostující země na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

 

Finální stanovisko oznámí německá strana ještě během září 2023; oficiální vyhlášení hlavní hostující země v roce 2026 pak proběhne 18. -22. října 2023 na frankfurtském knižním veletrhu.

Máme výbornou zkušenost s hostováním na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku. Tamější hostování bylo německou stranou hodnoceno jako vysoce nadprůměrné, a to v kontextu celé novodobé historie akce. Tak vznikl silný impuls skutečně usilovat o status hlavního hosta také na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Tyto mezinárodní příležitosti prezentace české literatury nejsou jen jednorázovou investicí státu do knižního průmyslu a trhu. Svou účast na těchto prestižních fórech mohou čeští nakladatelé a další spolupracující subjekty aktivně využít a znásobit, “ řekl ministr kultury Martin Baxa. 

Na přípravu a realizaci programu hostování je potřeba dle kvalifikovaného odhadu alokovat částku ve výši 197 515 000 Kč pro roky 2023 – 2027. Prostředky na přípravu a realizaci akce budou hrazeny v rámci schválených výdajových limitů Ministerstva kultury na příslušné roky, tzn. bez zvýšených požadavků na státní rozpočet. S činností dalších subjektů, tedy s Czech Tourism, Českými centry, se počítá s v konzultační rovině a nepředpokládají se další nároky. 

Role hlavního hosta se na veletrhu odráží v prestiži konkrétní země, je výrazným nástroje veřejné, zejména kulturní diplomacie; některé dopady se projeví okamžitě, v krátkodobém horizontu, jiné pak ve střednědobém. Hostování vytváří možnosti pro zvýšení podílu české literatury v překladech na mezinárodních trzích a současně podporuje český knižní průmysl: od autorů, překladatelů, výtvarníků, nakladatelů přes autorské organizace po licenční agentury. 

Jde o jednoznačně rezortní aktivitu, do níž budou ideálně zapojeny i další subjekty, zejména Czech Tourism (MPO) a Česká centra (MZ).


Kontakt:
Petra Hrušová

tiskové oddělení kabinetu ministra
Ministerstvo kultury České republiky
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi