Nastavení cookies

Dotační výběrové řízení v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramy A, B a D na rok 2024

14.09.2023 15:25|ministerstvo
Odbor muzeí a galerií - Oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2024 výběrová dotační řízení v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II

Podprogramy 

  • A: Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami
  • B: Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví
  • D: Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

 

Výzvy k podávání žádostí a formuláře žádostí jsou zveřejněny zde

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi