Nastavení cookies

Dvě inscenace Divadla Drak hostují díky Národnímu plánu obnovy v Oslu

21.09.2023 12:20|ministerstvo

Ve dnech 16. až 21. září 2023 hostuje Divadlo Drak z Hradce Králové v Oslu, kde uvede sedm představení v norském divadle pro děti a mládež Kloden Teater. Projekt je realizován díky podpoře Ministerstva kultury ČR z prostředků Národního plánu obnovy, výzvy Status umělce – Mobilita II. 

 

V Oslu Drak představí norskému publiku hned dvě inscenace ze svého repertoáru, které reprezentují jeho současnou tvorbu pro různé věkové kategorie. Inscenaci pro nejmenší diváky od 3 let Do hajan! režisérky Veroniky Poldauf Riedlbauchové uvede ve dvou reprízách a koprodukční projekt Divadla Drak a Městských divadel pražských pro náctileté Antigona dokonce hned pětkrát. Součástí programu pro střední školy jsou také dva workshopy pod vedením lektorského oddělení Divadla Drak. 

Takto rozsáhlý zájezd do Norska je pro nás skvělou příležitostí jak pro prezentaci a další rozvoj našich projektů pro teenagery, pro které jsou nám Kloden Teater a jeho umělecký šéf Kjell Moberg cennými partnery, tak pro navázání kontaktů s norskými promotéry a zástupci národního programu The Cultural Schoolbag.“ uvedl ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský.

Cílem výjezdu je dále prezentovat tvorbu Draku pro norským národní program The Cultural Schoolbag, který zajišťuje, aby všechny děti školního věku v Norsku přišly do kontaktu s kulturou a profesionálním uměním. Projekt je součástí vládní kulturní politiky pro žáky a studenty od základních až po závěrečný stupeň středních škol. 

Divadlo Drak je domácí hradeckou scénou, jehož tvorba od počátku vychází nejen z tradice (východo)českého loutkářství, ale také z principu originální autorské tvorby pro děti i dospělé založené na imaginaci a neotřelé nápaditosti. Za svou historii bylo často průkopníkem nových metod a tvůrčích postupů a získalo četná ocenění u nás i v zahraničí. Inscenace Draku viděli během šedesáti let jeho existence diváci ve více než 650 městech a obcích nacházejících se v 38 různých zemích na pěti kontinentech (Evropa, Asie, Austrálie, Severní a Jižní Amerika). 

Kloden Teater je zcela ojedinělým subjektem v kontextu norského divadla pro děti a mládež. Myšlenka vzniku tohoto národního divadla pro děti a mládež v Oslu se zrodila kolem roku 2000 z iniciativy The Norwegian Network for Performing Arts. Kloden Teater bylo založeno v roce 2015 a od roku 2019 působí na své současné adrese v ulici Kabelgata.
Po několikaletém pilotním provozu v dosavadních prostorách byl vytvořen projekt nové budovy divadla o rozloze přes 3500 m2, který počítá se dvěma stálými scénami, zkušebnami, dílnami a kavárnou. Výstavba bude zahájena koncem roku 2023.

Kloden Teater koncentruje norskou tvorbu pro mladé publikum a přiváží inspirativní projekty ze zahraničí. Pravidelně hostí festivaly Showbox, The National Hedda Festival and GoFigure Festival for Figurative Theatre. Kloden se také významně zaměřuje na práci s menšinami a chce své prostory otevřít různým sociálním skupinám. Důležitou součástí jeho aktivit je i programová linka pro náctileté a práce s nimi.

Dotační titul Národního plánu obnovy v oblasti kultury – Mobilita se soustřeďuje na podporu projektů konaných v zahraničí a mezinárodní spolupráci. Podporuje aktivity zasíťování, ať už formou odborných konferencí, stáží či workshopů a profesních akcí orientovaných na mezinárodní spolupráci, profesní růst a rozvoje.

Projekt je realizován s podporou Ministerstva kultury ČR, Národního plánu obnovy a Next Generation EU.

Autoři fotografií: Milan Hajn / Do hajan!,  Tomáš Roček / Antigona

Kontakt:
Jana Zechmeisterová

tiskové oddělení kabinetu ministra
Ministerstvo kultury
T: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

Barbora Kalinová
vedoucí marketingu a obchodního oddělení
Divadlo Drak
T: +420 776 777 914
E: kalinova@draktheatre.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi