Nastavení cookies

Vyšla nová publikace Proplétání světů, mapuje předrevoluční historii MFF Karlovy Vary

19.09.2023 17:12|příspěvkové organizace

Národní filmový archiv vydal první odbornou publikaci věnovanou dějinám Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, která dokumentuje proměny festivalu od jeho prvního ročníku v roce 1946 až po rok 1990.

 

Kniha s názvem Proplétání světů nese podtitul Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v období studené války. Podílelo se na ní jedenáct autorů včetně filmových historiček z Polska či Kanady, její editorkou a autorkou několika kapitol je filmová publicistka a historička Jindřiška Bláhová. Slavnostní uvedení knihy proběhne 26. září v 17 hod v kině Ponrepo.

Karlovarský festival patřil před rokem 1989 k významným kulturním socialistickým institucím. Rozkročený mezi východem, západem a třetím světem hrál zásadní roli třeba pro rozvoj brazilské kinematografie, byl výkladní skříní Československa, potkávaly se na něm sovětské a hollywoodské hvězdy. Po revoluci ale získal pověst politicky zdiskreditované události, kde se nic zajímavého nehrálo a na kterou se hodí spíše zapomenout. I proto neexistovala odborná historická reflexe, spíš anekdoty. Jako jediný z velkých evropských festivalů neměl napsanou vlastní historii,“ říká Jindřiška Bláhová a dodává: „Právě tahle mezera v dějinách československého filmu i dějinách první vlny světových festivalů byla hlavní motivací vzniku knihy.“ 

Publikace se sedmnácti kapitolami – od vzniku festivalu a práci s publikem, přes hvězdy a péči o hosty až po zájmy Hollywoodu a vliv přestavby – a bohatým obrazovým materiálem nahlíží na festival z více perspektiv. Ukazuje ho jako komplexní kulturní, ekonomickou a politickou instituci, která byla podřízena zájmům československého filmového monopolu a zároveň ji ovlivňovala studená válka a zájmy jejích hlavních aktérů v oblasti kultury. Sleduje jeho význam pro československou filmovou kulturu, jeho roli v socialistickém internacionalismu, postkolonialismu a alternativních modelech globalizace.

Kniha chce přispět k revizi vnímání předlistopadového festivalu jako periferní, (jen) politicky zkorumpované akce. Představuje ho naopak jako významnou součást festivalové scény druhé poloviny 20. století z pohledu obou stran železné opony. 

Kniha vychází z rozsáhlého výzkumu v českých, amerických, francouzských a ruských archivech. Ten je doplněn o analýzu tisku, audiovizuálních materiálů a o orální rozhovory se zaměstnanci Československého státního filmu.

 

 

 

 

Kontakt: 
Jana Lohrová

vedoucí PR
T: +420 604 305 505
E: jana.lohrova@nfa.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi