Nastavení cookies

Evropské dny konzervování-restaurování 2023 v Technickém muzeu v Brně

29.09.2023 12:50|příspěvkové organizace

Technické muzeum v Brně se letos v říjnu opět zapojí do Evropských dnů konzervování-restaurování, jejichž hlavním cílem je prezentovat společenský význam profese konzervování-restaurování.

 

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně se spolu s edukačním oddělením muzea připojuje k Evropským dnům konzervování-restaurování programem s programem pro veřejnost:

9.–10. 10. 2023
restaurátorský workshop pro děti

Děti si prakticky vyzkouší práci restaurátora.

10. 10. 2023 v 17.30
dvě přednášky pro laickou i odbornou veřejnost s názvem „Nahlédnutí do zákulisí Metodického centra konzervace“

MCK je odborným pracovištěm Technického muzea v Brně, které provádí ošetřování sbírkových předmětů i konzervátorsko-restaurátorské práce na zakázku. Posluchači se dozvědí, jak probíhá materiálový a technologický průzkum před procesem konzervování a restaurování, jaké tradiční a pokročilé metody průzkumu se používají, co obnáší vlastní restaurátorský zásah a také se seznámí s ukázkami z činnosti tohoto pracoviště.

První z přednášek se zaměří na rekonstrukci ruční ražby pražského groše – měření ryzosti stříbrných slitin. Následující přednáška se zabývá rozmanitostí práce konzervátora-restaurátora a věnuje se průzkumu a konzervaci vrtule letadla a laminátové plastiky.

12. 10. 2023, 15.00–18.00

Odpoledne otevřených dveří v konzervátorské laboratoři Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně

Zájemci o unikátní obor konzervování-restaurátorství mají příležitost se přímo setkat s odborníky zabývajícími se denně touto problematikou a nahlédnout pod jejich šikovné ruce.

European Days of Conservation-Restoration

 

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
Purkyňova 105, 
612 00 Brno – Královo Pole

E: info@tmbrno.cz
T: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi