Nastavení cookies

Česká republika čestným hostem na knižním veletrhu ve Frankfurtu 2026!

02.10.2023 15:32|ministerstvo

Přesně před 5 měsíci předal z pověření ministra kultury Martina Baxy vrchní ředitel sekce živého umění Ministerstva kultury Milan Němeček oficiální přihlášku k čestnému hostování České republiky na Frankfurtském knižním veletrhu 2026.

 

Dnes ředitel tohoto veletrhu Juergen Boos oznámil, že se Česká republika stává jeho čestným hostem. Slavnostní podpis smlouvy dnes na Ministerstvu kultury stvrdil intenzivní práci, kterou Česká republika na tomto poli odvedla. Navázala tak na své mimořádně úspěšné hostování na knižním veletrhu v Lipsku 2019. 

Frankfurtský veletrh je největší svého druhu na světě a pozice čestného hosta zajišťuje vybrané zemi celoevropskou, možná rovnou globální pozornost roky před veletrhem i po něm. A nejen pro oblast literatury, ale i kultury a pro česká témata obecně.

Tomuto výsledku předcházela intenzivní příprava soutěžní knihy Bid Book, která představila předběžný koncept hostování včetně očekávaných cílů tohoto záměru, stejně jako český knižní a literární trh a rozpočet projektu. 

Z dnešní zprávy mám upřímnou radost. Prezentace České republiky na Frankfurtském knižním veletrhu je obrovskou příležitostí pro náš knižní průmysl i celý kulturní sektor. Je to nejenom šance představit světu vysokou kvalitu české literatury, ale je to také investice do budoucna. Děkuji všem, kteří se podíleli na tomto skvělém výsledku, kterým však práce nekončí, naopak. Velká část je teprve před námi, a já se na její výsledky moc těším,“ řekl ministr kultury Martin Baxa. 

Tématem a klíčovou metaforou české prezentace na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026 je „Česká republika – země na pobřeží.“ Ta odkazuje k Williamu Shakespearovi, který země Koruny české ve své divadelní hře Zimní pohádka umístil na mořské pobřeží, a tím – řečeno se zmíněným Bid Bookem – vlastně naši zemi označil jako integrální součást světového oceánu literatury.

Juergen Boos, ředitel Frankfurtského knižního veletrhu, uvedl: „Velmi mě těší, že čestným hostem Frankfurtského knižního veletrhu v roce 2026 bude Česká republika. Obzvlášť mě potěšilo motto české prezentace: Czechia – a country on the coast. Jedná se o maritimní popis pro vnitrozemskou středoevropskou zemi. To zaujme, to rozvíjí naši představivost, a to daleko více než jen literární motiv "Česko u moře". Těšíme se také na program, který představí současnou českou literaturu a její autorky a autory, např. tvorbu Radky Denemarkové, Jaroslava Rudiše nebo Kateřiny Tučkové. Kromě toho bude tématem programu kulturní a literární perspektiva země uprostřed střední Evropy.“

Frankfurtský knižní veletrh je největší svého druhu na světě a zemi prezentující se jako hlavní host je věnována velká pozornost, a to nejen v průběhu veletrhu, ale i během příprav. Stát se čestným hostem Frankfurter Buchmesse je tedy pro Českou republiku jednou z nejdůležitějších událostí na poli české literatury a kultury od jejího vzniku.

Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny řekl: „Zkušenosti z Lipska, praxe Českého literárního centra a živé vazby Moravské zemské knihovny v mezinárodním knižním průmyslu jsou základem, na kterém bylo možné připravovat kandidaturu České republiky. Skutečnost, že uspěla, je zprávou o tom, že český kulturní průmysl je dostatečně silný a může se ve Frankfurtu nad Mohanem představit.  Podmínkou úspěšné prezentace ale je, že všichni klíčoví aktéři české kulturní scény se do projektu aktivně zapojí. A to je jeden z našich nejbližších úkolů.

Moravská zemská knihovna je Ministerstvem kultury ČR pověřena organizací české prezentace. 

Od prosince 2022 funguje jako poradní orgán ministra kultury dvaadvacetičlenná dramaturgická rada v čele s Moravskou zemskou knihovnu a její sekcí Českým literárním centrem, která bude v příštích měsících a letech formulovat v diskusi obsahy a cíle české prezentace na frankfurtském veletrhu. Rada je složena ze zástupců literárních, knižních a obecně kulturních institucí, a to státních, komerčních i nezávislých. V září letošního roku byl záměr prezentace oficiálně schválen vládou České republiky. Plánovaný rozpočet akce je 197 milionů Kč.

Na Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem obvykle přijíždí na 7 000 vystavovatelů, 100 zastoupených zemí, 10 000 novinářů, 300 000 hostů a jedna země v roli hlavního hosta. Účast na veletrhu má dopad nejenom na knižní průmysl a kulturní sektor, ale posiluje či pomáhá budovat mezinárodní politické i hospodářské vazby ve světovém kontextu. Obrovská mediální pozornost stimuluje pozitivní obraz dané země prostřednictvím kultury v mezinárodních vztazích. Účast na veletrhu je vysoce prestižní událostí; účastní se vrcholní politici, prezidenti i premiéři. 

Bidbook Frankfurt

Tschechien wird Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2026

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi