Nastavení cookies

Národní technické muzeum získalo mimořádné ocenění – cenu Ministerstva průmyslu a obchodu

04.10.2023 12:10|příspěvkové organizace

Depozitární hala CD 04 v areálu Národního technického muzea v Čelákovicích získala zvláštní cenu Ministerstva průmyslu a obchodu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023.

 

Nová hala je vzorem moderního depozitáře postaveného sendvičovými tepelně izolačními fasádami a s podporou inteligentních technologických systémů.

 

Hala CD04 je novým objektem koncepčně vytvářeného depozitárního komplexu pro uložení sbírek Národního technického muzea. Je vzorem moderního depozitáře využívajícího sendvičové tepelně izolační fasády a podporu inteligentních technologických systémů. Dvojité opláštění z „těžké“ železobetonové konstrukce přirozeným stavebním způsobem zajišťuje dodržení předepsaných parametrů vnitřního klimatu podle charakteru uložených exponátů a snižuje potřebu využití energeticky náročných technologií pro provoz budov a důsledné energetické a funkční zónování.

Hala CD04 disponuje ve dvou podlažích velkoprostorovými sály, které slouží k uložení objektů automobilového průmyslu a předmětů strojírenské povahy. Další halové prostory jsou zařízeny standardním fixním i pojízdným systémem pro ukládání méně rozměrných sbírkových předmětů. Veškeré stavební, architektonické a dispoziční úpravy jsou podřízeny principu bezpečnosti uložených sbírek a stability vnitřního klimatu pro kvalitní dlouhodobou ochranu zde uložených sbírkových předmětů tak, aby mohly být v neporušeném stavu uchovány pro budoucí generace. Objekt je vybaven odpovídající protipožární a zabezpečovací technikou, která minimalizuje možnost poškození uložených předmětů. Objekt je plně bezbariérový.

Stavba haly CD 04 byla finančně podpořena Evropskou unií v rámci IROP za přispění Ministerstva kultury a Národního technického muzea.

 

 

Kontakt:
Bc. Jan Duda
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00 Praha 7
M: +420 770 121 917
E: jan.duda@ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi